VESTHIMMERLAND: På landet har landmændene altid været vant til at dyrlægen kommer til ”patienten”. Nu har kæledyrsejere fået samme mulighed ved at få besøg af Helle Dyrlæge og hendes mobile dyreklinik.

Det er der flere årsager til. 

For det første er det vigtigt at kæledyrene udsættes for så lidt stress og ubehag som muligt når de skal til dyrlægen, og det sker bedst ved at de behandles i deres vante omgivelser. Det vil sige dyrlægen kommer til dem.  

For det andet har mange kæledyrsejere en travl hverdag. Det betyder eksempelvis at man skal tage fri fra arbejde for at komme til dyrlæge. Med den mobile dyrlæge kan man aftale konsultationstid, altså hvor det er dyrlægen der indfinder sig hos patienten og ikke omvendt. Det kan eksempelvis være om aftenen og i weekender.  

Erfaren dyrlæge er blevet mobil
Dyrlæge Helle Houmøller der oprindeligt stammer fra Aars, men i dag er bosat i Løgstrup, der ligger mellem Viborg og Hjarbæk, har over 20 års erfaring som dyrlæge.
 

-Jeg blev uddannet som dyrlæge på Den Kongelige Veterinære og Landbohøjskole i 1997 og startede derefter i blandet praksis i Skive-Vestsalling Dyrlæger. I takt med at landbruget og samfundet ændrede sig, udviklede dyrlægepraksissen sig løbende og arbejdet med hunde og katte udgjorde en større og større del af praksisarbejdet. Skive Dyrehospital blev bygget i 2000, og i 2005 blev jeg medejer. Siden 2013 har jeg udelukkende arbejdet med smådyr og sat stor pris på at følge de enkelte patienter, fortæller Helle Houmøller og fortsætter:  

Jeg har nydt en stor del af arbejdet på dyrehospitalet, men i løbet af årene er jeg blevet bevidst om, at jeg har størst arbejdsglæde ved arbejdet i konsultationsrummet. Jeg værdsætter, at der er god tid til undersøgelse, behandling og rådgivning, hvilket kan være lidt vanskeligt på en travl klinik. 

Jeg opsagde mit medejerskab af Skive Dyrehospital med virkning fra 30. september 2017 og etablerede herefter Helle Dyrlæge Aps i starten af 2018. 

Behandling i eget hjem
Jeg lægger stor vægt på at yde en engageret, grundig og professionel undersøgelse og behandling af dyrene, dette med en rolig og omsorgsfuld tilgang så de udsættes for så lidt stress og ubehag som muligt.  

Jeg har derfor indrettet min varebil som et klinikrum, hvilket giver gode betingelser for en optimal undersøgelse af dyrene tæt ved eget hjem. Det betyder, at kæledyret ikke skal transporteres til en klinik. 

Kører i Vesthimmerland
Ud over sit nærområde i Løgstrup og Skals har hun også valgt at lade sin mobile dyreklinik trille i Vesthimmerland, som jo er hendes barndomsegn.
 

-Desuden bor min svigerforældre i Ullits, så jeg har en særlig tilknytning til området, som allerede har vist sig at ”give pote”, smiler Helle Houmøller, som allerede har fået godt fat i Farsø området og til dels Løgstør-området, som har været uden egen dyreklinik i årevis.  

Konsultationer for hund og kat
Helle Dyrlæger foretager alle former for vaccinationer, sundhedsundersøgelser, undersøgelse og behandling af medicinske sygdomme, undersøgelse og behandling af hudproblemer, chipmærkning og aflivning af hunde og katte.  

Kort sagt de dyrlægekonsultationer som hunde og katte har brug for.  

Det giver mig stor arbejdsglæde at være med til at forebygge sygdomme samt optimere dyrenes sundhed og trivsel. I konsultationen prioriteres det, at der er god tid til rådgivning af dyrets ejer. 

Som eksempel nævner Helle Houmøller, at f.eks. mange ældre hunde har gigtsymptomer. -Men heldigvis findes der forskellige behandlingsmuligheder, som kan give hundene god livskvalitet i deres sidste år, og det rådgiver og hjælper jeg gerne med.  

Det er kun få gange i et dyrs liv, at der vil være behov for udvidede undersøgelser som f.eks. røntgen og operationer. I de tilfælde har Helle Dyrlæge samarbejde med Familiedyrlægerne, der bl.a. har dyrehospitaler i Aars og Svenstrup. Hertil henvises specialistopgaver, vagtkonsultationer, røntgen/scanning, tandbehandlinger og operationer.  

Det er også Familiedyrlægerne Helle Dyrlæge stiller videre til udenfor telefontid, som vel at mærke ikke er det samme som konsultationstid.


Varebilen er indrettet som et konsultationsrum, så hunde og katte kan blive undersøgt og behandlet lige udenfor deres hjem.

 

e-max.it: your social media marketing partner