GATTEN: Marianne Jelved er taler i Vesthimmerland, når Danmarks Naturfredningsforening på søndag sætter fokus på naturfredninger ved en stribe events landet over.

I Vesthimmerland er der spot på den fredede Navnsø, øst for Gatten langs hovedvej 29. Søen er her i vinter overnatningssted for op mod hundrede sangsvaner fra det nordlige Skandinavien.

- Vi holder arrangementet, fordi Folketinget få dage senere skal behandle et forslag til at ændre naturfredningsloven. Derfor sætter vi fokus på, hvor vigtige fredninger er for danskerne og den danske natur, og derfor vil vi opfordre alle naturinteresserede til at deltage, siger formanden for Naturfredningsforeningen i Vesthimmerland, Svend Dahl.

Noget til hjernen, øjnene og ørene
Arrangementet indledes med en meget kort tale af folketingsmedlem og tidligere minister Marianne Jelved, der er valgt i Nordjylland.Folketingsmedlem Marianne Jelved taler ved Navnsø i Vesthimmerland, når Danmarks Naturfredningsforening på søndag sætter fokus på fredninger

- Det er jo midt om vinteren, så vi skal ikke stå stille alt for længe. Derfor går vi en frisk tur rundt om søen sammen med skovfoged Leif Krogsgaard Lyngsø. Undervejs fortæller han om, hvordan Naturstyrelsen plejer arealerne omkring den fredede sø, fortsætter Svend Dahl.

For at hverken børn eller voksne skal blive alt for kolde, byder foreningen undervejs på varmt saftevand til børnene og kaffe til de voksne.

 - På turen rundt om søen kan man være heldig at se og høre sangsvanerne. Lykkes det, bliver det en familieformiddag i naturen med noget til både hjernen, øjnene og ørene. Og benene, naturligvis.

Fredet efter ønske fra Naturfredningsforeningen
Navnsø er en sjælden hedesø. Den slags søer kaldes også lobeliesøer efter en plante, der kun vokser på bunden af søer med meget rent vand. For at sikre Navnsø mod forurening og sommerhusbebyggelse, bad Danmarks Naturfrednings forening i 1970 om at få søen fredet. Det skete i 1972. I stedet for at betale erstatning til ejerne af jorden ved søen, valgte staten i 1976 at købe hele arealet. Området er derfor altid åbent for besøgende - hunde dog kun, hvis de er i snor.

- Navnsø er bare ét eksempel i Vesthimmerland på vigtig natur, der er blevet bevaret, fordi Danmarks Naturfrednings forening i sin tid har foreslået en fredning. Faktisk er flere end halvdelen af de fredede naturområder i Vesthimmerland sikrede for fremtiden på grund af forslag fra Danmarks Naturfredningsforening. Derfor er det vigtigt, at foreningen også i fremtiden kan foreslå fredninger, siger Svend Dahl.

Se annoncen for arrangementet her


Op mod hundrede sangsvaner fra det nordlige Skandinavien bruger Navn Sø i Vesthimmerland til overnatning i vintertiden

 

 

e-max.it: your social media marketing partner