VESTHIMMERLAND: Hvalpsund Golfklub har ansøgt Vesthimmerlands Kommune om kommunal medfinansiering til udgifter på i alt 100.000 kr. i forbindelse med såning af nyt græs som følge af tørken i sommeren 2018.

”En helt igennem ekstraordinær situation, som desværre er en bekostelig affære, idet jorden på de ramte områder er så hård, at det er nødvendigt med to gange prikning før såning af nyt græs”, skriver klubbens bestyrelse blandt andet i sin ansøgning. 

Det Hvalpsund Golfklub ansøger Vesthimmerlands Kommune om er et tilskud på 50.000 kr. Samtidig er golfklubbens økonomi påvirket negativt med omkring 200.000 kr. i forbindelse med, at Made In Denmark ikke blev afviklet i Vesthimmerlands Kommune i 2018. 

Ansøgningen har givet anledning til en større juridisk undersøgelse af om Vesthimmerlands Kommune har hjemmel til at yde tilskud til golfklubben.  Ganske vist er klubben en forening. Men den er kun lejer af golfbanen. Og det er ejerens pligt at vedligeholde golfbaneanlægget samt alle øvrige arealer.  

Banen ejes af Hvalpsund Golf ApS. Et anpartsselskab, der ganske vist er oprettet med golfbanen som formål, men som betragtes som en erhvervsvirksomhed. Og erhverv får normalt ikke direkte offentlig støtte.  Kommunens juridiske kontor er dog kommet til den konklusion, at Vesthimmerlands Kommune godt må give de 50.000 kroner i støtte. Bare man er sikker på, at pengene bliver brugt præcist til det, de er ansøgt til, og ikke andet. 

Altså kan Vesthimmerlands Kommune yde tilskud til golfklubben såfremt ovenstående betingelser er opfyldt.  

Ansøgningen har også givet anledning til en principiel drøftelse blandt politikerne om man skal støtte denne type opgaver. For er det kommunens skatteydere der skal betale for dyrt golfgræs?. For det kan medføre en dominoeffekt, som betyder at alle golfanlæg i kommunen kan få kommunal medfinansiering til pleje af deres græstæppe.      

Men diskussionen endte i sidste uge i Økonomiudvalget ud med, at man her taler om en ekstraordinær situation og golfklubben ikke tidligere har bedt kommunen om penge.   

Med bevillingen fulgte en bemærkning om at tilskuddet er øremærket til den konkrete ansøgte opgave, samt at golfklubben skal indlevere dokumentation for, at tilskuddet udelukkende anvendes til den konkrete ansøgte opgave – altså såning af nyt græs. Økonomiudvalgsmedlem Theresa Berg Andersen kunne ikke imødekomme ansøgningen. 

De kr. 50.000 tages af Økonomiudvalgets kasse

 

e-max.it: your social media marketing partner