HOLME: I torsdags vedtog Byrådet at sende et kommuneplantillæg og et lokalplantillæg for opførelsen af et biogasanlæg på Holmevej 98 ud i en 8 ugers høring.

Der er høringsfrist frem til den 3. januar 2019. 

Som det har fremgået af denne avis spalter har der ikke ligefrem været  udbredt begejstring for projektet. Naboer på Holmevej og beboere i Haubro har i forbindelse med den forudgående for-debat på projektet udtrykt bekymring for lugt, anlæggets størrelse(11,4 ha), tanke på op til 25 meters højde og skorstene op til 60 meters højde men ikke mindst den stærkt øgede trafik der vil være på strækningen.  

Af planerne fremgår nemlig at biogasanlægget årligt skal tage imod 275.000 tons biomasse årligt, hvilket vil betyde 29 transporter til og fra biogasanlægget dagligt, mens der i spidsbelastningsperioder kan være helt op til 72 transporter i døgnet. 

I Haubro by er man især bekymret for den tunge trafik som vil passere her - især ved efterskolen og friskolen. Projektgruppen bag, lovede på et borgermøde afholdt i Haubro, at Vadgårdsvej vil blive friholdt for denne trafik. Det betyder til gengæld at det i stedet er Løgstørvej gennem Haubro by der i stedet skal tage denne øgede trafik.  

Omkring lugtgener ligger anlægget på en skala fra 1-10 på 3. Men naboerne kan ikke definere hvad en lugt på ”3” indbefatter og vel at mærke hele året rundt. 

Der er ingen tvivl om at naboer vil udtrykke deres bekymring og indsigelse i deres høringssvar for anlægget, der vil blive dobbelt så stort som biogasanlægget i Vegger. 

 

e-max.it: your social media marketing partner