VESTHIMMERLAND: I sidste uge kom det frem at Region Nordjylland fra 2019 dropper den tappebus, der siden 2008 har turneret Nordjylland rundt til bloddonorerne.

I 2008 blev tappebussen afløser for blodbanken på Farsø Sygehus og herefter har den ca. hver 2.- 3. måned lagt vejen omkring p-pladsen ved Farsø Sygehus og p-pladsen ved Bygma i Aars for at betjene de 900 Vesthimmerlandske donorer under Vesthimmerlands Donorkorps.

Løsningen med tappebussen stopper fra næste år, og det er derfor meldt ud, at det som kommer i stedet er, at Vesthimmerlandske donorer enten skal køre til Aalborg eller Hobro Sygehus for at blive tappet.

Vækker forargelse
Denne beslutning vækker stor forargelse i Vesthimmerland.

-Jeg er skuffet, ked af det og gal på samme tid – på vegne af de gode donores vegne, siger formand for Vesthimmerlands Donorkorps, Gerda Lynderup. Jeg forstår ikke beslutningen. 

Jeg er træt af, at vi er blevet sorteret fra. Vi er det korps i Nordjylland som har den højeste tappekvotient, hvilket skyldes at der har været god adgang til at blive tappet uden at man har skullet tage flere timer fri fra arbejdet for at gøre denne samfundsnyttige indsats.

- Det kan hverken forsvares overfor donorene selv eller deres arbejdsgiver at de fremover skal have fri så lang tid eller bruge en fridag på det, fortæller Gerda Lynderup.  Konsekvensen bliver at donorerne melder sig ud.

Ønsker tapninger på Farsø Sygehus
Gerda Lynderup indrømmer, at da det for et års tid siden blev luftet at sygehusene gerne ville tilbage til faste tappesteder, så var det en glædelig besked, men havde ikke forventet at det var på bekostning af Vesthimmerland.

-Vi har jo sygehuset her i Farsø, som i forvejen betjener borgerne i Vesthimmerland med blodprøvetagninger, så må det også være en smal sag at foretage tapninger også. Personalet bestemmer jo hvornår der kan bookes tapninger ind. Og sammenlignet med tappebussens indretning kræver det kun et mindre lokale på sygehuset, som jeg ved man kan få.

Tid og afstand en vigtig faktor
Kirsten Moesgaard, tidl. Regionsrådsmedlem, som flere gange har kæmpet Vesthimmerlændingenes sag i Regionen siger:

-Vi har et særdeles velfungerende sygehus i Farsø, der er bemandet med dygtigt personale. Hvad er problemet i, at de ca. 900 donorer i Vesthimmerland kan afgive blod her? Det betyder naturligvis meget for både donorer og arbejdsgivere, at der ikke skal bruges en hel arbejdsdag for at yde denne samfundstjeneste, siger Kirsten Moesgaard

Netop tid og afstand er vigtige faktorer for om man kan – eller vil være bloddonor. Med tappebussens indførelse for 10 år siden så man det positive i, at man kunne komme ud til alle egne af regionen, der var sågar lagt op til at tappebussen kunne lægge vejen forbi større virksomheder, således at tapningerne ville tage minimal tid væk fra arbejdsdagen for såvel medarbejdere(bloddonorer) og arbejdsgivere.  

Donorer vil melde fra
Nu går man med de få faste tappesteder i den modsatte retning. Med andre ord vil mange vesthimmerlandske bloddonorer melde fra hvis der skal investeres op til en halv arbejdsdag i at køre til tapning. I den forbindelse er 35 -40 km til Hobro eller Aalborg – alt efter hvor man er bosat i Vesthimmerland, altså for langt.

Tages op politisk
For at beslutningen om de få tappesteder kan omgøres skal problematikken tages op politisk i regionen og det har det Vesthimmerlandske regionsrådsmedlem Pia Buus Pinstrup (K), der også er medlem af patientudvalget tænkt sig at gøre.

-Denne sag er ikke vedtaget politisk, og nu vil jeg tage det med på Patientudvalgets møde i næste uge - og om nødvendigt videre i Regionsrådet, siger Pia Buus Pinstrup, der er meget utilfreds med udmeldingen på Vesthimmerlændingenes vegne, og vil kæmpe for en omgørelse. 

Grunden til at tappebussen udfases er at den er for dyr i drift og snart skal udskiftes. En ny bus vil koste 5-6. mio. kr. og ved at gå over til faste tappesteder vil man kunne spare kr. 800.000 årligt på ordningen. Der er fra 2019 lagt op til at der fremover kun skal være 5 tappesteder i hele Nordjylland(Aalborg, Hjørring, Thisted, Nykøbing Mors og Hobro).

e-max.it: your social media marketing partner