HVALPSUND: På anmodning fra byrådsmedlemmerne Lars Andresen og Kirsten Moesgaard

blev sagen om etablering og finansiering af omfartsvej ved Hvalpsund lystbådehavn genoptaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde tidligere i denne måned.

Via budgetforlig for 2018 blev i anlægsbudget 2018 afsat 1,25 mio. kr. til formålet.

Men i forbindelse med en kollaps på en del af kajen på Rønbjerg havn godkendte Byrådet imidlertid den 1. marts 2018, at ovennævnte midler blev overført til projekt for udbedring af kajen i Rønbjerg.

Flertallet af Teknik- og Miljøudvalget besluttede at anbefale godkendelse af denne indstilling med bemærkning om, såfremt vejprojektet i Hvalpsund udføres i 2018, så vil Teknik- og Miljøudvalget indstillet på, at der skal findes finansiering til vejen i 2018.

Projektet vedrører anlæg af ny vej bag om Restaurant Motel Marina på Fjordvej. Vejstrækningen er 250 meter lang og tænkes udført i 7 meters bredde. Vejtracéet ligger på en kommunalt ejet matrikel og er ligesom det øvrige marina-område omfattet af lokalplan 1036 som blev godkendt i 2014.

Omfartsvejen, som er budgetteret til 1,2 mio. kr. vil forbedre tilgængeligheden til de nye boligområder i denne lokalplan.

På Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2018, blev det besluttet at udbyde en del af lystbådehavnearealet i Hvalpsund med henblik på opførsel af boliger. Udbudsmateriale til dette salg blev godkendt af samme udvalg den 12. september 2018.

Det udbudte areal er beliggende nord for Restaurant Motel Marina, hvorfor anlæg af den nye vej ikke i sig selv er påkrævet alene af hensyn til denne udstykning.

 

e-max.it: your social media marketing partner