FARSØ: På baggrund af flere års forarbejde søgte Vesthimmerlands Kommune i starten af 2018 Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af Sundheds- og Lægehuse.

Beløbet lød på kr. 42,540 mio. kr. til etablering af Sundhedens Hus i Farsø. Med en egenfinansiering på 2,5 mio. kr. var det samlede budget 45,040 mio. 

Den 7. maj bevilligede Sundheds- og Ældreministeriet støtte på 2,197 mio. kr. til første år af etablering af Sundhedens Hus i Farsø. Der resterer således en manglende finansiering på i alt 40,343 mio. kr. i det samlede budget over tre et halvt år.

Ved accept af tilskuddet bad Vesthimmerlands Kommune om udsættelse indtil 15. oktober 2018 til udarbejdelse af bl.a. revideret projekt, tidsplan, investeringsprofil og skriftlige tilkendegivelser fra de konkrete sundhedspersoner der skal indgå i huset, hvilket ministeriet accepterede.

I juni blev der imidlertid med regeringsudspillet ”En læge tæt på dig” udmeldt yderligere 600 mio. kr. til etablering af læge- og sundhedshuse.

I den forbindelse har Vesthimmerlands Kommune rettet henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til en afklaring af, 1. Hvorvidt der vil være mulighed for yderligere udsættelse for fremsendelse af revideret projektbeskrivelse, 2. Hvorvidt en revideret ansøgning kan være betinget af, at det allerede afgivne tilsagn om støtte på 2,197 mio. kr. kan indgå som en samlet del af finansieringen af Sundhedens Hus i Farsø, sammen med eventuel yderligere finansiering fra Sundheds og Ældreministeriet. 3. Hvorvidt Ministeriet har viden om, hvornår den næste pulje opslås ift. etablering af Læge- og Sundhedshuse. 

Den 17. september er der modtaget svar fra Sundheds- og Ældreministeriet. Det fremgår heraf: ”at det nye puljeopslag forhåbentligt bliver offentliggjort inden udgangen af året. Midlerne i den nye pulje er til rådighed fra 1. januar 2019, derimod er de nuværende midler til rådighed i 2018. Det betyder, at de nuværende midler skal udbetales i 2018

Med ministeriets udmelding står det klart, at det således ikke længere er en mulighed at søge yderligere ekstern finansiering på det konkrete projekt, som Vesthimmerlands Kommune har indsendt, om etablering af Læge- og Sundhedshus i Farsø via det næste puljeopslag. Der skal indsendes en fornyet projektansøgning.

På den baggrund indstilles det nu til Sundhedsudvalget, som har møde i dag, at tilsagnet om støtte på 2,197 mio. kr. til 1. år frafaldes, og at der i stedet udarbejdes en revideret projektbeskrivelse for Sundhedens Hus i Farsø målrettet det nye puljeopslag for 2019.

 

e-max.it: your social media marketing partner