NORDJYLLAND: Som en del af budgetaftalen for 2019 vil der fra årsskiftet ske ændringer i Region Nordjyllands tilbud om patientbefordring.

Det betyder, at de patienter, der opfylder bekendtgørelsens kriterier (fx pensionister eller hvis borgeren har mere end 50 km til behandlende hospital) og som er i stand til at benytte offentlige transportmidler, fortsat vil være berettiget til at ansøge om befordringsgodtgørelse, der svarer til billigste offentlige transportmiddel (fx en busbillet). 

De patienter, der opfylder bekendtgørelsens kriterier (fx pensionister eller hvis borgeren har mere end 50 km til behandlende hospital) og ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler, og som ikke har mulighed for at befordre sig selv på anden vis, vil få tilbud om gratis transport med flextaxa.

Hvis patienten ikke ønsker at benytte sig af dette tilbud eller har mulighed for fx at køre i egen bil eller med pårørende, vil der ikke efterfølgende være mulighed for at få udbetalt befordringsgodtgørelse (kilometertakst) af Region Nordjylland.

De nye ændringer betyder også, at der vil komme større krav til dokumentation for patienters ret til gratis flextaxabefordring. Disse skærpede krav betyder, at regionen har mulighed for at foretage længerevarende visitering til gratis flextaxabefordring, hvilket vil komme kronikere og patienter i længerevarende behandlingsforløb til gode.

- Vi har tilbage fra amternes tid fastholdt et befordringstilbud, som reelt har fastlagt et højere serviceniveau end regionen er forpligtet til. Det niveau må vi nu sige er for dyrt for regionen. Vi vil gerne prioritere vores økonomi i forhold til vores kerneopgave – patientbehandlingen - og derfor har vi valgt at ændre regionens befordringstilbud. Det håber jeg, at borgerne har forståelse for. Og viser der sig uhensigtsmæssigheder med ændringerne, så tager vi os selvfølgelig af dem, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Ændringerne forventes at give en samlet besparelse på op mod 16 mio. kr. i 2019.

Patientbefordring er en stor økonomisk post i regionens budget. Region Nordjylland bruger 125 millioner kr. om året på at transportere borgere til sygehusbehandling.

 

e-max.it: your social media marketing partner