HVALPSUND: I gennem længere tid har plejehjemsleder Pia Nielsen og aktivitetsmedarbejder Dorthe Bredtoft arbejdet hen mod en certificering af Friplejehjemmet Hesselvang som senioridrætscenter.

De første centre i Danmark blev oprettet i 2015 og nu er Friplejehjemmet det første i Nordjylland, som det også tidligere er blevet beskrevet her i avisen.

Sidste tirsdag blev certificeringen markeret med sammenkomst, taler, snorklip, aktiviteter og årets frivilligfest.

Den røde løber var lagt ud - og den røde snor spændt ud til certificeringen. Beboere, ansatte, bestyrelse og de mange frivillige som bidrager til stedet var mødt frem.

2
1
3
4
5
6
7
8
9

Formand for Friplejehjemmet Hesselvangs bestyrelse, Søren Skovgaard Madsen holdt en indvielsestale og sagde bl.a.:

-Vi er det første plejehjem i Nordjylland, der bliver senioridrætscenter. Det kan vi vist godt være lidt stolte over og ikke mindst rigtig glade for. 

Det betyder at der blevet mulighed for, at endnu flere kan komme her for at snakke og hygge med vore dejlige beboere, deltage og konkurrere i forskelligt og give flere her fra Hesselvang mulighed for motion. Kort sagt igen et nyt fantastisk tiltag.  

For 4 år siden tog vi det første spadestik. For godt 3 år siden var vi til indvielsesfest. Vi har nået rigtig meget på kort tid. Det hed ”Vi gjorde det”, nu hedder det ”I gør det”, for I personale og frivillige er hele tiden klar med nye tiltag til gavn for beboerne – og nu også for hele byen og baglandet med det her tiltag.  

Jeres indsats er uvurderlig. I har ved jeres hjælp og indsats været med til at gøre Friplejehjemmet Hesselvang til det det er – et plejehjem i særklasse, hvor alle er i øjenhøjde, lød det rosende fra Søren Skovgaard Madsen. 

Fra Eddy Marrup fra Dansk Arbejder Idrætsforbund, der i samarbejde med DGI står bag certificeringerne af senioridrætscentrene, lød det:

-I er det første plejecenter i Nordjylland der bliver senioridrætscenter. Certificeringen betyder at I har opmærksomhed på at skabe fysisk aktivitet og man kan udfolde sig – gerne sammen med andre mennesker.
 

I er jo et hus fyldt med liv. Jeg vil gerne nævne nogle af de aktiviteter i har skabt: gåtursvenner, onsdagsgymnastik, hvor seniorer udefra er meget velkomne ti at komme og deltage. I har erindringsdans, boldspil i haven, petanque, stigegolf samt cykelture i det fri med jeres Rickshaw cykler. Det kan være ture ned til havnen for at købe en is. Det kan være ture i skoven eller rundt i byen og måske mindes hvor man selv var engang.  

Venneforeningen står bag indendørs curling og krolf, idet der hver 14. dag kommer nogle seniorer og benytter krolfbanerne herude.  

Jeg vil gerne slutte af med at sige: Man kan sige at idræt bevæger, men vi kan også bevæges med idrætten som mennesker og medmennesker, lød det fra Eddy Marrup 

Herefter overrakte han certificeringsbeviset til de to personer som har arbejdet med projektet, nemlig aktivitetsmedarbejder Dorte Bredtoft og plejehjemsleder Pia Nielsen. For klipningen af den røde snor stod friplejehjemmet ældste beboer 100-årige Edith Kristensen.  

Herefter blev aktiviteterne prøvet af og vist frem. Derefter fulgte frivillighedsfesten for Hesselvangs store korps af frivillige, der bl.a. også bød underholdning af Dansktop stjernen Lotte Riisholt. 

Så alt i alt blev det en rigtig festlig dag på Friplejehjemmet Hesselvang.           

 

 

e-max.it: your social media marketing partner