HVALPSUND: I gennem længere tid har plejehjemsleder Pia Nielsen og aktivitetsmedarbejder Dorthe Bredtoft arbejdet hen mod en certificering af Friplejehjemmet Hesselvang som senioridrætscenter.

De første centre i Danmark blev oprettet i 2015, og siden da er der kommet flere til. Ved slutningen af 2018 forventes det, at der spredt over landet vil være omkring 3o centre, hvor beboere på plejehjem og andre fra nærområdet kan dyrke senioridræt sammen.  

Tanken er, at man vil flytte kulturen og styrkerne fra foreningsidrætten ind på plejecentrene, hvor man så på den måde kan nyde fælleskabet, frivilligheden og den fysiske træning. 

På Hesselvang har man i lang tid haft gang i mange fysiske aktiviteter til glæde for friplejehjemmets beboere. Siden oprettelsen af Hesselvang er der hen ad vejen kommet nye fysiske aktiviteter til, og nu er det tid til at udvide aktiviteterne yderligere og samtidig invitere nærområdets beboere med til udfoldelserne. 

Rækken af aktiviteter omfatter allerede nu: krolf, vandreture, gymnastik, erindringsdans, siddegymnastik, boldspil, cykelture på rickshawcykler, petanque, stigegolf, ballonspil, ringspil, dart og mange andre tilbud. 

Hesselvangs meget aktive venneforening har støttet op om senioridrætten ved at skænke et spil curling. Curling spilles jo normalt i en skøjtehal, men det er muligt at spille dette spil indendørs på de lange gange. 

Endelig har sundheds- og ældreministeriet bevilget penge til indkøb og implementering af et stort interaktivt whiteboard, der rummer et utal af muligheder for fysisk og mental træning. 

Certificeringen finder sted på tirsdag umiddelbart inden frivillighedsfesten for Hesselvangs store korps af frivillige. En repræsentant for Dansk Arbejder Idrætsforbund vil overvære en del af senioridrætscentrets spændende tiltag og senere overrække et certificeringsdiplom.

 

e-max.it: your social media marketing partner