VESTHIMMERLAND: Fem gymnasielærere på Erhvervsgymnasierne Aars har netop bestået Undervisningsministeriets Pædagogikum

som er en et-årig uddannelse, der både er teoretisk og praktisk. Den praktiske del foregår på gymnasierne, og den teoretiske del gennemføres ved Syddansk Universitet. Uddannelsen afsluttes med en eksamen i at undervise og en skriftlig eksamen i pædagogik – begge med ekstern censur.  

Erhvervsgymnasierne Aars har haft et godt samarbejde med både Aalborg Handelsgymnasium og Tradium – Handelsgymnasiet Mariagerfjord, hvor to af vejlederne arbejder.

-Det var nødvendigt at benytte eksterne vejledere til vores undervisere i Erhvervsjura og i Spansk, fordi de er de eneste på vore gymnasier, der underviser i de to fag, forklarer uddannelseschef Christine Stampe Frøsig. De øvrige vejledere for de nyuddannede gymnasielærere er erfarne gymnasielærere på Erhvervsgymnasierne Aars.

 

Mange forskellige fag

De nye gymnasielærere underviser tilsammen i en farverig blanding af fag: Rosana Margarita Scorpaniti underviser i Spansk. Rosana kommer oprindeligt fra Argentina og har spansk som modersmål, men har taget sin kandidatuddannelse på Aalborg Universitet. Pia Hansen underviser i Virksomhedsøkonomi og Erhvervsret og er ikke mindre end en ekspert i at anvende smart board (en digital tavle) i sin undervisning. Bettina Knudsen underviser i Kommunikation IT og Dansk og glæder sig til at starte Mediefag op efter sommerferien. Rikke Mørk Lund underviser i Biologi, Kemi og Bioteknologi og inddrager sin erfaring og praktiske viden fra sit tidligere job som Naturskoleleder i Naturstyrelsen i sine timer. Kim Michael Christensen underviser i Engelsk, Historie og Kulturforståelse og kan se frem til at følge sine elever til USA på deres 30 dages studietur i september.
 

-Vi er glade for, at de fem gymnasielærere har gennemført deres Pædagogikum. I det kommende skoleår skal fire nye gymnasielærere starte på uddannelsen, og vi har igen indgået aftale med Aalborg Handelsgymnasium om vejledning til vores psykologilærer og med Aalborg Tekniske Gymnasium om vejledning til vores designlærer. Resten af vejledningen i hhv. Afsætning, Innovation, Teknologi, Kemi, Teknikfag og Dansk klarer vore egne lærere, siger Christine Stampe Frøsig.

 

e-max.it: your social media marketing partner