FARSØ; Regeringen udmønter i skoleårene 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020 en pulje på 500 mio. kr. til løft af de fagligt svageste elever. 

Udvalgt af Undervisningsministeriet
Farsø Skole i Vesthimmerlands Kommune var én af de skoler, der blev udvalgt til et fagligt løft af Undervisningsministeriet, da skolen over de seneste tre år har haft en høj andel af elever, der forlader 9. klasse uden at have opnået mindst 4 i dansk og/eller matematik.   

Gennemsnittet af karakterne i skoleårene 2014/2016 danner baggrund for den første måling. I disse tre år havde Farsø Skole 34 % af eleverne, der fik under 4 i dansk og/eller matematik.

Projekt ”Fagligt løft”
I projekt ”fagligt løft” vil Farsø Skole kunne opnå en præmie i størrelsesordenen 1.4 mio. årligt, hvis de formår at reducere andelen af fagligt svage elever med 5 procentpoint i puljens første år, 10 procentpoint i puljens andet år og 15 procentpoint i puljens tredje år. D.v.s. skolen skal over en treårig periode sænke andelen af fagligt svage elever med 15 procentpoint.
 

Skeptisk skoleleder
- I første omgang var jeg noget skeptisk overfor at blive udvalgt, fortæller skoleleder på Farsø Skole, John Andersen og fortsætter:  
 

Smøg ærmerne op
- Men så valgte vi i ledelsen at smøge ærmerne op og satte os sammen med medarbejderne og forvaltningen for at udarbejde en handleplan, og det har båret frugt. Vi har til prøverne her i juni 2018 formået at få andelen af elever med under 4 i gennemsnit i dansk og/eller matematik ned på 16,9 %. Det betyder, at Farsø Skole får andel i puljen og kan indløse 1.4 mio. kr. for det fine resultat, det er jeg stolt af.
 

Indsats har givet bedre karakterer
Mange forskellige indsatser på Farsø Skole har gjort, at eleverne har fået nogle bedre karakterer ved prøverne denne sommer. Eleverne har i stedet for at have læseferie valgt at deltage i eksamenstræning, lærerne og skolens vejledere har meget bevidst arbejdet med elevernes faglighed, via intensiv læsetræning og særlige matematikprogrammer.

Ledelsen på skolen har i samarbejde med lærerne haft opmærksomhed på de elever, der har haft bekymrende fravær og i tide kontaktet forældrene og aftalt fælles indsatser. Forældrene har via informationer fra skolen bakket op om elevernes klargøring til prøverne. Alle omkring Farsø Skole har sammen arbejdet målrettet for, at eleverne har fået de flotte resultater til prøverne. Alt dette for, at eleverne får de bedste muligheder i fremtiden.
 

Erfaring fra Farsø udbredes til andre skoler
- Fra forvaltningens side vil vi nu udbrede erfaringerne fra Farsø Skole til resten af skolevæsenet, så vi fremover kan sikre at alle vore elever, der forlader folkeskolen, kan afslutte med så gode resultater som muligt, supplerer Skole- og dagtilbudschef i Vesthimmerlands Kommune, Anders Norup.

 

e-max.it: your social media marketing partner