VESTHIMMERLAND: Sidste år blev den første og vestligste etape indviet af omfartsvejen omkring Aars, og i dag blev så den sidste og mindre østlige etape indviet.

DSC5718
DSC5719
DSC5734
DSC5731
DSC5770
DSC5780
DSC5788
DSC5805
DSC5822
DSC5825
DSC5830


En ca. 2. km lang strækning der strækker sig fra Gislumvej til Roldvej.  

Selvom indvielsen for et år siden blev betegnet som den ”store” indvielse, så lod indvielsen af den sidste strækning ikke noget stå tilbage. Den foregik bogstavligt talt flyvende.  

Fløj ind med svævefly
Først fløj borgmester Per Bach Laursen ind med svævefly og landede på kørebanen af den nye strækning og kort efter dalede tidligere borgmester Knud Kristensen ned i tandem faldskærm med det formål at overbringe den gyldne saks til Per Bach Laursen, der stod for snorklipningen af hele strækningen, så man nu kan køre hele vejen udenom Aars.
 

Et par kommentarer til Farsø Avis lød da også: Ja nu kan jer fra Farsø komme hurtigere til og fra Aalborg, nu da Holmevej er blevet koblet sammen med Roldvej.  

Tættere på motorvejen
Men omfartsvejen har også hele tiden været udlagt som et Vesthimmerlands projekt så man kan komme ”tættere på” motorvejen og give virksomheder mulighed for kørsel med modulvogntog.
 

For Aars betyder det mindre trafik gennem byen – herunder også tung trafik. Om den mindre trafik vil gavne eller skade byen handelsmæssigt er der delte meninger om.        

Dyrt projekt på 115 mio. kr
Men hvorom alt er, så er den nye omfartsvej det hidtil dyreste projekt som Vesthimmerlands kommune har gennemført. Det blev oprindeligt budgetteret til 90 mio. kr. men endte ud med 115 mio. kr. hvilket ikke mindst skyldes arkæologiske udgravninger, der fik tre jernalderbyer til at dukke op af mulden.      
 

- Vi er igen blevet bekræftet i, at der i mange år før os har været beboet i området omkring Aars. Det har kostet kommunekassen, at vi har den rigdom i jorden, lød det i indvielsestalen fra Per Bach Laursen, der håber, at ringvejen vil leve om til forventningerne. 

Af samme årsag var Vesthimmerlands Museum også tilstede med en udstilling ved indvielsen, der fortalte om arbejdet med de mange arkæologiske fund. 

Der har været tanker om en omfartsvej udenom Aars gennem de seneste 30 år. Men først med budgettet for 2015 blev der endelig afsat penge til projektet.   

- Det har taget dobbelt så lang tid som beregnet at komme hertil - og det har været en bekostelig affære. Vejen var beregnet til at koste 91 mio. kr. men den kom til at koste 115 mio. kr., lød det fra borgmester Per Bach Laursen.

Og derfor glæder borgmesteren ekstra meget, at det trods alt var et lokalt firma, nemlig entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S, der fik løst opgaven med at bygge den cirka 9 kilometer lange vej.
 

Han hæftede sig også ved, at vejen kan blive et vigtigt del i kampen om at få en ny hærvejsmotorvej trukket så tæt mod Vesthimmerland som overhovedet muligt. 

Uønsket barn kan også være smukt
Formand for teknisk udvalg, socialdemokraten Uffe Bro, betegnede i sin indvielsestale vejen som ”et uønsket barn”, fordi Socialdemokratiet i sin tid stemte imod vejen.

- Det er min holdning, at omfartsveje ødelægger de byer, de styrer udenom. Men jeg håber, det her bliver en undtagelse. Vejen er besluttet med et demokratisk flertal i ryggen, og så arbejder jeg selvfølgelig loyalt for projektet, sagde Uffe Bro og tilføjede:
 
- Og når jeg nu ser vejen i dag, må jeg jo sige, at selv uønskede børn kan være smukke børn.
 

Særlige arkæologiske fund
Direktøren for Vesthimmerlands Museum, Broder Berg, der har været ansvarlig for udgravningerne, glædede sig i sin tale over de mange spændende arkæologiske fund undervejs. Der er blandt andet fundet en stor gård tæt ved det sted, hvor Gundestrupkarret tidligere er fundet. Der er fundet én befæstet landsby, som kun er den tredje i Danmark. Og så er der fundet en grube, omgivet af stolper, der kan minde om Stonehenge i England, lød det fra Broder Berg, der kunne afsløre, at der vil blive udgivet en bog, som fortæller om fundene.

 

e-max.it: your social media marketing partner