NORDJYLLAND: Et politisk visionsseminar har skudt gang i arbejdet med en kommende sundhedsaftale for 2019-2023 mellem region, kommuner og almen praksis.

Der er masser af udfordringer at tage fat på. 

Knap 70 politikere diskuterede udfordringer
Længere levetid, flere kronisk syge borgere, lighed i sundhed, forebyggelse af livsstilssygdomme, Nyt Aalborg Universitetshospital og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der er nok at tage fat på, når Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og almen praksis skal udarbejde den politiske sundhedsaftale 2019-2023.
 

Det arbejde blev skudt i gang fredag 22. juni, hvor politikere fra regionsråd og kommuner og tillidsvalgte fra PLO-Nordjylland (Praktiserende Lægers Organisation) og Patientinddragelsesudvalget mødtes til et politisk visionsseminar. Knap 70 deltagere fik sat ord på udfordringer og diskuteret mulige løsninger. 

Det er Sundhedskoordinationsudvalget, der står i spidsen for arbejdet med sundhedsaftalen, og Lis Mancini, der er regional formand for udvalget glæder sig til processen. 

- Vi har et stort arbejde foran os, når vi sammen skal sikre os bedst mulig sammenhæng for den enkelte borger i de patientforløb, som går på tværs af region, kommuner og almen praksis. Der har vi, som politikere, et ansvar for at sikre de rette rammer for dette samarbejde. I dag har vi også lyttet meget til de drømme og visioner som Patientinddragelsesudvalget har for det nordjyske sundhedsvæsen. De udsagn vil vi tage med os i det videre arbejde.  

Både kommuner og almen praksis oplever udfordringer
Næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget og formand for Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget i Hjørring Kommune, Per Møller, ser frem til at få taget fat på nogle af de udfordringer, som man oplever i kommunerne.
 

- Der bliver flere ældre, og udgifterne til syge- og ældrepleje stiger. Samtidig stiger antallet af kronisk syge, og da sundhedsvanerne ifølge den regionale sundhedsprofil ikke udvikler sig alt for positivt, så må det tal også forventes at stige. Det er blot nogle af de udfordringer, som vi skal have taget hånd om, siger Per Møller. 

Også almen praksis har en nøglerolle i at sikre sammenhængen i patientforløbet for den enkelte borger. Og ifølge formand for PLO-Nordjylland, Annemette Alstrup, er denne rolle ikke blevet mindre med den nye overenskomstaftale mellem praktiserende læger og regionerne. 

- F.eks. står de praktiserende læger for hovedparten af behandlingen af KOL- og diabetes type 2 patienter, så en del af disse patienter ikke længere behøver komme ind på hospital, siger Annemette Alstrup. 

Ny medicin og nye effektive behandlingsformer gør, at borgerne ikke er så længe på hospitalet mere. Det, der før krævede en indlæggelse, kan i dag klares ambulant.  Det stiller store krav til et godt og tillidsfuldt samarbejde på tværs af sektorerne.   

Aftale forventes at være på plads om et år
Visionsseminarets drøftelser var præget af stort politisk engagement og vilje til at gå nye veje i samarbejdet.
 

Lis Mancini, Per Møller og Annemette Alstrup er klar til at tage udfordringerne op – ikke mindst skal der lyttes til borgerne i den proces. Kredsen mødes igen 3. september, hvor patientinddragelse er temaet.  

Den videre proces i arbejdet med sundhedsaftalen kommer til at foregå frem til næste sommer, herunder bliver der en høring, hvor interesserede parter kan give deres besyv med. En endelig aftale forventes at være indgået 30. juni 2019.

 

e-max.it: your social media marketing partner