HVALPSUND: Det er i år 25 år siden at Hvalpsund Kraftvarmeværk blev etableret.

I dag blev jubilæet markeret ved værket og bestyrelsen stod klar til at tage imod.  

Der var dog skuffende lidt fremmøde fra værkets forbrugere, selvom der blev budt på gratis pølser og gratis flis til haven. Men fremmødet vælger værkets bestyrelse at tolke som tilfredshed med varmeforsyningen i Hvalpsund såvel forsyningsmæssigt som prismæssigt.     


Ikke mange af værkets forbrugere mødte op på jubilæumsdagen, men det gjorde til gengæld kollegaer fra fjernvarmeværkerne i Aars og Farsø. Her tager formand for Hvalpsund Kraftvarmværk Peder Holm Pedersen imod formand fra Aars Fjernvarme, Svend Andersen.  


Jeg kan da godt lige give en hånd og få varmen, lød det med humor fra Peder Holm Pedersen i lørdags, hvor værket tilbød gratis haveflis til forbrugerne.           

Startede med naturgas
Hvalpsund Kraftvarmeværk blev etableret i 1993 og der blev dengang udelukkende fyret med naturgas. I den gamle del af værket står en Bergen gasmotor med 1,5 MWh i el-effekt og 2,2 MWh i varme-effekt. Den produceres der el på, når elselskaberne har brug for det.
 

I dag 97% flis
I 2010 blev der opført et flisværk til 10 mio. kr., hvor der er installeret et fuldautomatisk flisanlæg med en 1,5 MWh Hollensen kedel samt et flislager, der kan rumme ca. 230 tons. 

I dag fyrer Hvalpsund Kraftvarmeværk med ca. 97 % flis og resten naturgas.


Redningen for værket blev i 2010 overgangen til fyringen med flis. En investering der beløb sig til 10 mio. kr.   

Billigere og grønnere varme
Siden flisværket blev bygget, har varmeværket kunnet glæde sine godt 300 forbrugere med grønnere varme, som samtidig også er væsentlig billigere.
 

Frem til 2006 har værket bl.a. været drevet og administreret af HEF, men i 2006 indgik Hvalpsund Kraftvarmeværk en aftale med Gedsted Varmeværk, som nu varetager både drift og administration. Det har givet værket i Hvalpsund en væsentlig optimering af driften og i samarbejde med bestyrelsen, udvikles værket løbende, så man kan følge med de krav, der stilles til et varmeværk i dag, og tilmed til en fornuftig varmepris.

Derfor håber værket også, at de sidste 60 husstande i Hvalpsund med tiden ønsker at koble sig på værket, ligesom de ny udstykkede grunde fra start af er sikret billig varme.  

Lovende start for 25 år siden
Formand for Hvalpsund Kraftvarmeværk, Peder Holm Pedersen har i forbindelse med jubilæet dykket ned i Hvalpsund Kraftvarmes 25 årige historie, som han fortæller her:      

-Det er jo nok nærmere 27 år siden de første tanker om et fælles kraftvarmeværk, blev tænkt første gang.  

Det blev en fantastisk opstart, el-salget betalte så rigeligt for gassen, så varmen, var næsten gratis. Selv i opstarten fik man penge for at tilslutte sig – det hele var fantastisk.  

Men som vi alle ved, voksede træerne ikke ind i himlen. 

Priserne steg
Prisen på gas steg, og selvom vi dengang var lovet, at gasprisen og el prisen ville følges ad, så blev virkeligheden noget andet.   

Der var krise i vores lille samfund!. Varmeprisen var skyhøj, husene blev svære at sælge, - og vi var på grænsen til oprør og ophør. 

Der var ikke nogen af os, der var glade for varmeprisen, men en umiddelbar løsning var ikke at finde. Nogle valgte at melde sig ud, andre var bare opgivende og frustrerede.  

Samarbejde med Gedsted 
Men en gang imellem har vi lov til at være heldige! Vi fik lavet samarbejde med Gedsted Varmeværk, vi fik meget mere styr på den daglige drift, og fik lavet mange driftsoptimeringer.   

Og lige inden finanskrisen, var der så meget efterspørgsel på udvidelser og udstykninger af grunde, at vi kunne søge om udvidelse af værkets kapacitet, på baggrund af disse. 

Det er det bedste der er sket for værket i sine 25 års virke. Og lige så fantastisk for os som forbrugere!

Hvalpsund Varmeværk er i dag driftsoptimeret, hvilket ikke mindst skyldes samarbejdet med Gedsted Varmeværk.  

Flis gav billig varme
Havde vi ikke bygget flisværket, så ved jeg faktisk ikke helt hvor vi havde stået i dag. 

Men realiteten er, at det nu snart er 9 år siden vi satte værket i drift, og tilslutnings projektet snart er ved, at være ved udløbs dato.  

Vi har fået mange nye forbrugere, vi har også sagt velkommen tilbage til nogle stykker, det er vi virkelig glade for i bestyrelsen. 

De sidste få der mangler at blive tilsluttet, har til udgangen af 2019, men vi håber og tror, de fleste vil komme inden. 

Alt er optimeret
Hvad så med varmeprisen? Holder den, falder den, stiger den? Ja det gør den! 

Vi må erkende, at alt er optimeret, så vi kan ikke hente mere på driftsoptimering. Vi er også ret sikre på at vores flis med tiden vil komme til at stige. Vi ved også, at vi mister det meste af vores grundbeløb – det beløb vi har fået for at stå til rådighed, med el-produktion.  

Som det ser ud nu, skal vi også betale en del hvert år, for at købe energibesparelser. Vi er, som alle andre værker, pålagt at lave/finde en stor del energibesparelser. Det er for langt de fleste værker ikke muligt, at lave dem på værket eller ledningsnettet – så er vi desværre forpligtet til at købe dem. Vi ser det som en ekstra skat, og det er også noget der energipolitisk tales om, at få ændret.

Kommer der nye afgifter? Vi ved det ikke, men ser vi tilbage på de sidste 25 år, så kan vi godt risikere, at der kommer flere afgifter vores vej. Noget vi som lille værk, desværre ikke har meget indflydelse på. Så ja, desværre vil prisen komme til at stige. Men vores forventning er, at det vil blive moderat, og i takt med den gennerelle stigning der er i samfundet.
 

Varmeprisen holder
Vi arbejder hårdt i bestyrelsen, for at holde en konstant afregningspris. Og det vi ved lige nu, er at vi for næste varmeår kommer til at budgettere med samme pris som i år. Nemlig 0,30 kr. + moms pr. kwh  

Der sker også ændringer i vores varme år. Vores varmeår løber fra 1/7 til 30/6. Vi er blevet pålagt at ændre det til 1/1 til 31/12, så på næste generalforsamling skal der laves vedtægts ændringer. Så vi håber på stort fremmøde.  

Bestyrelsen er stolte, glade og ydmyge for de resultater vi har opnået. Vi er fuldstændig klar over, at havde vi ikke lavet samarbejdet med Gedsted Varmeværk og Tommi(driftsleder Tommi Østergaard – red), så havde resultatet måske set anderledes ud. Så en stor tak til Gedsted, og ikke mindst Tommi. 

Fremtiden ser lun og lys ud
Fremtiden ser umiddelbart lys ud, vi har styr på driften, der er tilgang af forbrugere. Så håber vi bare på, at der fra politisk side også vil blive lavet nogle, holdbare og langsigtede tiltag, der også har fokus på mindre værker som vores. Vi har til stadighed fokus på nye varmekilder, men vi er også klar over, at med den uro der er på det energipolitiske område, så kan den investering der ser godt ud i dag, hurtigt blive en dårlig investering, hvis der kommer ændringer i afgiftssammensætningen. Så vores bøn til politikkerne, er, at de må lave et langsigtet forlig, der er tænkt hele Danmark rundt, og ikke kun tager afsæt i de større byer, siger formand Peder Holm Pedersen.


 

e-max.it: your social media marketing partner