VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Kommune inviterer på tirsdag til inspirationsmøde.

Målet er endnu højere grad af borgerinddragelse i udviklingen af Vesthimmerlands Kommune.

I Vesthimmerlands Kommune er der nedsat et § 17 stk. 4 udvalg om borgerinddragelse. Udvalgets opgave er at undersøge og komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Byrådet i Vesthimmerlands Kommune i endnu højere grad kan inddrage borgerne i en dialog om politik og strategi.

- Vi glæder os rigtig meget til at skabe udvikling i Vesthimmerland med nøgleord som medskabelse, merværdi og nysgerrighed i tæt dialog og inddragelse med borgerne. Vesthimmerland er nemlig vores alles kommune – en kommune vi skaber sammen, siger udvalgsformand, Lars Andresen.

Sammen med det nye § 17 stk. 4 udvalg inviteres to stærke oplægsholdere, som vil inspirere indenfor ”Borgerinddragelse og samskabelse - nye tendenser,” så vi i Vesthimmerlands Kommune kan komme stærkt i gang i samspillet mellem kommune, politikere og borgere.

- Anne Tortzen er ekspert i borgerinddragelse og samskabelse. Hun er leder og grundlægger af Center for Borgerdialog, som rådgiver kommuner og organisationer om borgerinddragelse og demokratiudvikling. Anne har skrevet P.hd. på RUC om samskabelse i danske kommuner.

- Henrik Rosenlund Knudsen er sekretariatschef i Skanderborg Kommune. Byrådet i Skanderborg Kommune har gennem de senere år arbejdet med en overordnet udviklingspolitik. Byrådet har i den forbindelse haft fokus på at tilrettelægge det politiske arbejde, så det involverer borgere, virksomheder m.v. i udmøntningen af politikken på helt nye måder.

 

e-max.it: your social media marketing partner