HVALPSUND: Her i juni 2018 fylder Produktionsskolen Kongshøjgaard 32 år.

 - I 32 år har vi befundet os trygt og godt på Louns-halvøen tæt på Hvalpsund. Men nu er der nogen, der mener, at vi har nået skelsår og alder og godt kan flytte hjemmefra, fortæller forstander Jens Chr. Pedersen.  

Åbent Hus på Kongshøjgaard
-Det – og meget andet, vil vi gerne fortælle om ved vort Åbent Hus arrangement i aften, lyder det videre fra forstanderen.
 

-Det er helt afgørende for os, at der er fuld åbenhed om skolens fremtidige virke. Skolen fungerer helt frem til august 2019 i sin nuværende form, dog med den ændring at værkstedet ”Landbrug” stopper juni 2018. Det sker af 2 årsager. Elevtallet er faldet, hvilket reducerer behovet for antal værksteder. Og den nævnte flytning betyder, at skolen indgår i en ny uddannelse med hjemsted i Aars, hvor sandsynligheden for at kunne tilbyde landbrug er lille.  

FGU Himmerland
Den nye uddannelse får navnet FGU Himmerland. FGU betyder Forberedende GrundUddannelse og efternavnet Himmerland kommer med, fordi de tre himmerlandske kommuner, Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerland har etableret et samarbejde omkring den nye uddannelse.
 

FGU tilbyder 3 uddannelsesveje
FGU samler nogle af de tilbud, der nu er til unge, der har brug for forberedelse for at kunne indgå i en uddannelse eller finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og den vil bestå af 3 uddannelsesveje. Den kombinerede ungdomsuddannelse, forberedende voksenundervisning, almen voksenundervisning og ordblindeundervisning for de 18 – 25 årige på VUC vil indgå i 1. uddannelsesvej, ”Den Almene Grunduddannelse”. Produktionsskoletilbuddet vil udgøre uddannelsesvej nr. 2, kaldet ”Produktionsgrunduddannelsen” og endelig vil den nuværende EGU – ErhvervsGrundUddannelsen udgøre vej nr. 3 med uændret navn, ”Erhvervsgrunduddannelsen”.
 

Kongshøjgaard indgår i nyt tilbud
Dermed håber vi, at det er slået fast, at rygterne om, at Kongshøjgaard lukker, er stærkt overdrevne. Vi flytter hjemmefra for at indgå i et nyt tilbud til unge, der har behov for et samlet forberedende forløb for at komme i gang med uddannelse eller arbejde.
 

Fremover fire værksteder
Der vil fremover være 4 værksteder, Auto, Metal/Service, Kreativ og Køkken på skolen. Disse suppleres af almen undervisning i dansk og matematik med mulighed for faglig udredning i dansk ved skolens talepædagog. Vi tilbyder undervisning af tosprogede i samarbejde med 10. kl. Centret i Aars. Yderligere skal nævnes praktik i offentlige og private virksomheder, virksomhedsbesøg, forskellige sociale aktiviteter på tværs af værkstederne og mulighed for at bo på skolen. Tilsammen giver det rigtig gode muligheder for afklaring og forberedelse mod uddannelse og beskæftigelse. Såfremt man ønsker at tage en EGU-erhvervsgrunduddannelse, sker det med hjælp af skolens EGU-vejleder, der bistår ved opstart og gennem hele det to-årige forløb. Sluttelig er det værd at bemærke, at skolen er godkendt til 4 praktikpladser i den produktionsskolebaserede erhvervsuddannelse, 2 i køkkenet og 2 i Auto.
 

En ligeværdig adgang til uddannelse
Der eksisterer mange mærkværdige fordomme om produktionsskoler. Blandt andet at det ikke fører til noget. I 2017 udslusede vi 45 unge i alt. 26 af disse unge fortsatte i ordinære ungdomsuddannelser, herunder EGU. På den baggrund tillader vi os at sige, at hvis viljen er til stede, så er et produktionsskoleforløb en ligeværdig adgang til uddannelse og beskæftigelse for unge, der har det bedst med at lære i en praktisk tilrettelagt hverdag.
 

Vi opfordrer meget til at komme på besøg, så man kan danne sig sit eget indtryk. Det er vigtigt, at en beslutning om at gå på produktionsskole træffes ud fra egne oplevelser og ikke, hvad man har hørt fra andre

 

e-max.it: your social media marketing partner