FARSØ: Her til aften var der generalforsamling i Støtteforeningen ved Farsø Sygehus.

 

Formand for Støtteforeningen, Chr. Bach Iversen sagde i sin beretning:

 

-Så gik endnu et år, og i bestyrelsen for Støtteforeningen ved Farsø Sygehus må vi sige, at det har været et positivt og godt år.

 

Året har budt på rigtig mange gode oplevelser for både sygehuset og vor forening.  Lad mig nævne nogle stykker.

 

Den 6. operationsstue
På sidste års generalforsamling kunne vi berette om indvielsen af den 6. operationsstue, som netop var etableret. Det vender jeg tilbage til.

 

Holter måleudstyr
Og lige efter sommerferien 2017, havde vi glæden af at kunne overrække 2 stk. Holter måleudstyr til hjerteafdelingen til brug ved overvågning af patienternes hjerterytme. Ved at vi donerede de to, lykkedes det at presse regionen til at ryste op med penge til den tredje.  Så det blev til tre.

 

Tre nye specialer
Der er i årets løb kommet tre nye specialer til Farsø Sygehus, nemlig et vedr. blodsygdomme og et vedr. lungesygdomme. Desuden er der i forbindelse med den førnævnte 6. operationsstue blevet ansat en håndkirurg. Vi har fra Støtteforeningen været forbi alle tre speciallæger for at byde dem pænt velkommen. De er med til at styrke Farsø Sygehus´ profil.

 

Skadestuen
Sidste år gav vi udtryk for bekymring ved udsigten til nedskæring af aktiviteterne på Skadestuen. I år kan vi glæde os over, at det netop er besluttet, at skadestuen friholdes for nedskæring i Regionens budget for 2018. Den er fortsat åben kl. 8.00 til 22.00

 

Diagnostisk Center styrket
Og vedrørende det Diagnostiske Center i Farsø hilser vi med glæde, at dette er blevet yderligere styrket i forbindelse med overførsel af aktiviteter fra Aalborg til Farsø. Det betyder faktisk en fordobling af antallet af patienter.

 

Ultralydsskanner
Positivt er det også, at vi for ganske nylig havde mulighed for at donere 100.000 kr. til en ultralydsskanner. Denne donation udløste et tilsvarende beløb fra Regionen, så der nu til betydelig lettelse i arbejdet på Ortopædkirurgisk rådes over en sådan skanner. Det er af stor betydning for både patienter og medarbejdere.

 

Ny informationsfolder
Vi har netop afsluttet arbejdet med udarbejdelse af en ny informationsfolder om Farsø Sygehus. Den er med til at tegne et billede af alt det positive, der foregår på sygehuset. Folderen er udarbejdet i samarbejde med sygehuset, og Rabøl Grafisk Produktion har stået for det tekniske. Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke specielt Gert Hosbond, som har været tovholder i hele forløbet.

 

Den 12. april blev ”Dr. Hedevangs spåkugle” præsenteret ved et arrangement på sygehuset.  Under den lidt underlige overskrift ligger, at den ledende ortopædkirurgiske overlæge Poul Hedevang Christensen på Farsø Sygehus står i spidsen for et elektronisk kvalitetsregistreringssystem og udviklingsprojekt, som udgår fra Farsø sygehus, og som forventes at brede sig samtlige ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark. Vi var med den 12. april og bød de fremmødte på lidt mundgodt.

Regionsrådsvalget
Regionsrådsvalget i efteråret var positivt for Vesthimmerland på den måde, at der blev valgt ikke mindre end 4 regionsrådsmedlemmer i Vesthimmerlands kommune. De er naturligvis valgt til at tage vare på hele regionens sundhedsvæsen, men det kan kun være en fordel for Farsø Sygehus, at der er fire med lokalt kendskab og tilknytning.                                                                                                                    

 

Møde med sygehusledelsen
Igen i år har vi haft møde med ledelsen for Aalborg Universitetshospital, som Farsø Sygehus er en del af. Det var som sædvanligt en god og positiv oplevelse.

 

Jeg vil gerne slutte med en stor tak for det gode arbejde, der hver dag udføres af ledelse og personale på Farsø Sygehus. Vort sygehus har – velfortjent, et særdeles godt ry både hos menigmand og i høj grad også i faglige kredse. Tak til alle, der hver dag udfører en dygtigt, kvalificeret og patientvenlig indsats. Det er højt værdsat.

 

Formand takker af 
Tak også til mine kolleger i bestyrelsen for vort gode samarbejde. Alle har ydet en fin indsats i året, der er gået, og samarbejdet er foregået i en absolut positiv atmosfære. Og så vil jeg slutte med at takke for de år, jeg har haft fornøjelsen af at varetage formandsposten.  Det har været en fornøjelse. Ind imellem tidkrævende, men det gør ikke noget, når tingene takket være rigtig manges velvilje og positive indsats i så stor udstrækning er lykkedes. Det gælder også – og i særlig grad - de gange, hvor mørke skyer har truet. Det er der grund til at være taknemlig for i dag, hvor vi for mig at se, nu sejler i smult farvand og endda med vinden i ryggen.

 

Kirsten Moesgaard ny formand
Ved den efterfølgende konstituering blev Kirsten Moesgaard valgt som formand for Støtteforeningen. En formandspost hun også tidligere har haft, men afgav da hun blev valgt som Regionsrådspolitiker for 8 år siden – her trådte Chr. Bach Iversen til som formand for Støtteforeningen.   

 

Kirsten Moesgaard er nu - som bekendt, ude af regionspolitik og blev af støtteforeningens øvrige bestyrelse spurgt om hun vil træde til som formand igen.

 

Kirsten Moesgaard fortæller at det går godt for Farsø Sygehus og der er et godt fagligt miljø. Men derfor skal forholdene for Farsø Sygehus alligevel passes og plejes.

 

Og en bekymring vil Kirsten Moesgaard straks tage fat i, og det er usikkerheden om den palliative afdeling på Farsø Sygehus, som er for døende eller patienter med behov for smertelindring. Det er en opgave som er vigtig i nærområdet. Vi har jo den palliative afdeling af hensyn til borgerne siger Kirsten Moesgaard.

 

På generalforsamlingen blev følgende genvalgt til bestyrelsen:

 

Gert Hosbond, Anna Maria Dahm Jørgensen, Karin Simensen, Christian Rode, Birthe Finnerup og Jesper H: Jespersen. Den øvrige bestyrelse består af Kirsten Moesgaard, Christian Bach Iversen, Lillian Frimor, Rete Kyø og Lis Kristensen. Suppleanter er Mona Jensen og Berit Byg.

 

e-max.it: your social media marketing partner