HVALPSUND: Friplejehjemmet Hesselvang bliver det første ældrecenter i Nordjylland der bliver idrætscertificeret, og får status som senioridrætscenter. Det vil sige, at idrætten dagligt kommer i fokus på Hesselvang.

Fysisk aktive ældre
Certificeringsaftalen er kommet i stand gennem DAI, der i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune bl.a. har peget på Friplejehjemmet Hesselvang. På friplejehjemmet var man ikke sen til at hilse tilbuddet om at blive senioridrætscenter velkommen. I forvejen har Hesselvangs beboere rigtig mange sportslige aktiviteter i gang, og her tror man på at fremtidens ældre i højere grad end nu, ønsker at være fysisk aktive, og den udvikling vil Hesselvang gerne imødegå med bl.a. dette initiativ.            

En skare af 20 frivillige var sidste tirsdag mødt op for at bakke op om projektet, og for at høre konsulent Thomas Arentz fra Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), forklare hvordan hele projektet bliver skudt i gang og kommer til at forløbe.

Starter med krolf
Det første bliver anlæggelsen af en krolfbane, som allerede etableres og tages i brug på næste mandag.
 

Grunden til at der lægges ud med krolf er, at det er Danmarks hurtigst voksende senior idrætsgren. Krolfbanen er i øvrigt hele byens bane, da Hvalpsunds borgere også er velkomne til at bruge den.  

3 ugentlige idrætsaktiviteter
DAI tilbyder kommuner i hele landet certificering til de ældrecentre der opfylder kriterierne. Aftalen bygger på at seniorer fra lokalområdet i høj grad bliver det bærende element i projektet, da de frivillige seniorer dels selv opfordres til at komme og deltage i idrætsaktiviteterne, men også ud fra princippet ”borger hjælper medborger”. Det bliver et samarbejde mellem de frivillige seniorer, beboere og personale om at få minimum 3 ugentlige idrætsaktiviteter afviklet. Her tænkes på aktiviteter som f.eks. krolf, siddegymnastik, seniormotion, erindringsdans, styrketræning, cross boule, curling, stigegolf, petanque, cykling, fysisk træning for demente m.m.
 

DAI påpeger at det er meget væsentligt, at det er kvalificerede instruktører som skal varetage aktiviteterne. Derfor er der mulighed for, at både frivillige og ansatte kan tilbydes nem og kvalificeret viden og kunnen gennem DAI´s senioridrætsakademi, som hjælper med at sammensætte den vidensprofil og høje faglige viden, som senioridrætscenteret måtte ønske.   

Frivilligt foreningsmiljø
Et senioridrætscenter skal bl.a. skabe et frivilligt foreningsmiljø omkring sine aktiviteter. Det kan enten ske ved at der skabes en frivillig forening på stedet, eller der indledes samarbejde med allerede eksisterende foreninger i nærområdet.

Hesselsvangs pavillon som klubhus
I den forbindelse er de fysiske rammer meget fint tilstede på Hesselvang, da den store pavillon i perioder kan fungere som klubhus, og der vil være nem adgang til toiletfaciliteter. Når den projekterede oplevelseshave ”Frøsangbakken”, forhåbentlig også snart bliver en realitet, vil rammerne være helt og aldeles optimale for at skabe gode bæredygtige oplevelser og meget spændende faciliteter for alle brugere af senioridrætscenter Hesselvang.
 

Friplejehjemmet ser med glæde det spændende projekt i møde, og håber som det første certificerede senioridrætscenter i Nordjylland, at øvrige ældrecentre også vil tage den gode ide´ til sig.


Seniorer får rig mulighed får rig mulighed for at dyrke idræt og motion i Hvalpsund, når Hesselvang bliver senioridrætscenter, der ud over beboerne på Hesselvang inddrager det frivillige foreningsmiljø i aktivteterne


 

e-max.it: your social media marketing partner