FARSØ: I aften mødtes knap 400 garanter fra Den Jyske Sparekasse i Farsø til en lokal garantaften i Dronning Ingrid Hallerne.

Aftenen blev indledt af administrerende direktør Claus E. Petersen, der gennemgik årsregnskabet for 2017 og fortalte om sparekassens planlagte børsnotering ultimo 2018 - herunder blandt andet fordelene ved at blive et børsnoteret pengeinstitut. Inden børsnoteringen skal sparekassen omdannes til aktieselskab, hvilket betyder, at garantkapitalen konverteres til unoterede aktier. I den forbindelse forklarede Claus E. Petersen de praktiske detaljer omkring konverteringen, hvor alle garanter får oprettet et værdipapirdepot til opbevaring af deres aktier, hvis ikke de har et egnet depot i forvejen. Efter indlægget havde garanterne mulighed for at stille spørgsmål til direktøren om både årsregnskabet og den forestående børsnotering.  

 

Herefter gav Claus E. Petersen ordet videre til områdedirektør Claus Villadsen, der orienterede om sparekassens lokale forhold og aktiviteter. Han startede med at fortælle, at nu var det jo et år siden, han startede i Farsø, og i den anledning takkede han for den gode modtagelse, han havde fået. Endvidere præsenterede han Stig Elversø, filialens nye erhvervskundechef, der tiltrådte i sidste uge. Herefter gik områdedirektøren videre til det lokale engagement, som har stor betydning i Den Jyske Sparekasse, der gerne vil gøre en aktiv forskel i lokalsamfundet. På den baggrund gav sparekassen sidste år støtte til mere end 85 lokale aktiviteter og foreninger for i alt 985.000 kr.   

Claus Villadsen fortalte også, at den sprængte pengeautomat i Hvalpsund er blevet erstattet af en ny, samt at pengeautomaten i Farsø filialens lobby netop er blevet opdateret med et indbetalingsmodul, så både privat- og erhvervskunder nu kan indbetale kontanter døgnet rundt.   

Efter indlæggene var sparekassen vært ved en hyggelig middag.

 

e-max.it: your social media marketing partner