FARSØ: Forleden blev der afholdt årsmøde i ÆldreSagen, Farsø, hvor omkring 60 personer var mødt frem.

Formand Jørgen Gravesen gennemgik i sin årsberetning de mange vellykkede aktiviteter, som ÆldreSagen, Farsø har stået for. Dette gjaldt ikke kun de rejser, udflugter og teaterture, som foreningen arrangerer, og som nyder stor søgning, men i lige så høj grad de løbende aktiviteter såsom gymnastik, stavgang, bowling, petanque, krolf og IT-kurser.

ÆldreSagen, Farsø har siden årsmødet 2017 haft en god fremgang og har nu 1.383 medlemmer, hvilket er en fremgang på 4,6%.

På valg var næstformand Bent Pedersen, Ida Ravn Hansen og Ketty Christensen, som alle var villige til genvalg og blev valgt.

Formand Jørgen Gravesen var ikke på valg, men havde udtrykt ønske om at træde ud af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager. Dette blev taget til efterretning af forsamlingen med beklagelse. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Jonna Michelsen foreslået og valgt. Desuden blev to suppleanter til bestyrelsen valgt og disse er Jette Mejlstrup og Søren Byrialsen.

I sin kombinerede takke- og afskedstale til den afgående formand, påpegede næstformand Bent Pedersen Jørgen Gravesens dybe engagement for ÆldreSagen og i særlig grad for lokalafdelingens arbejde, Gravesens gode og personlige ledelsesstil og altid venlige og imødekommende væsen. Efter talen overrakte bestyrelsen en gavekurv som beskeden tak for Gravesens knap seks års ihærdige arbejde for ÆldreSagen, Farsø. Årsmødets forsamling rejste sig og takkede Jørgen Gravesen for indsatsen med en langvarig klapsalve.

Efterfølgende har ÆldreSagen, Farsø holdt konstituerende møde

Til ny formand har bestyrelsen enstemmigt valgt Jonna Michelsen.

ÆldreSagen, Farsø består nu af følgende bestyrelse: Jonna Michelsen (formand), Bent Pedersen (næstformand), Ida Ravn Hansen, Torben Leth-Nissen, Jette Mejlstrup (suppleant), Leif Larsen, Vagn Poulsen, Ketty Christensen og Søren Byrialsen (suppleant). Udenfor bestyrelsen Karl Kristian Poulsen (kasserer)

Bestyrelsen ser frem til de forestående opgaver.

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner