VESTHIMMERLAND: - Farsø har stor beskæftigelsesmæssig styrke inden for det træindustrielle område og sundhedssektoren.

Dermed bidrager Farsø og omegn til den positive beskæftigelsesmæssige situation i Vesthimmerland. 

Det understregede formand Lene Haugbølle, 3F Midtfjord, på generalforsamlingen her til aften. 

3F Midtfjord, som dækker Vesthimmerlands Kommune og en del af Jammerbugt Kommune, er den blandt de nordjyske 3F afdelinger, som har den laveste ledighed. I øjeblikket er antallet af ledige 235 svarende til 6,92 procent. Afdelingen dækker endvidere Mariagerfjord for tømrere og bygningssnedkere og det træindustrielle område. 

Det kan være svært at lokalisere årsagen til 3F Midtfjords gunstige placering. 

Har et velfungerende og varieret jobudbud
Måske skyldes det, at vi i Vesthimmerland og Han Herred har et varieret og velfungerende erhvervsliv med mange forskellige job-muligheder, sagde Lene Haugbølle. Aars har mange jobs, f.eks. fjerkræslagteri, jernstøberi og flere andre udviklingsvirksomheder. Farsø har mange gode jobs inden for det træindustrielle område og sundhedssektoren. Løgstør tilbyder bl.a. vækst i arbejdspladser inden for fremstilling af præfabrikerede bygninger og avancerede fjernvarmerør. Fjerritslev har jobs inden for eksempelvis metalindustrien og Nibe tilbyder jobs på kranfabrikken og det store Arla-mejeri i Bislev.
 

Hertil kommer hele bygge- og anlægssektoren, hvor det går stærkt. Også serviceområdet med feriecentre, hoteller og andre turistmæssige virksomheder betyder meget i vort område. 

Det lokale arbejdsmarked er således ikke alene afhængigt af en eller to meget store virksomheder, men kan tilbyde jobs i en underskov af små og mellemstore virksomheder. 

Alt i alt betyder det varierede udbud af jobs, at der er brug for mange forskellige kompetencer, herunder fra velkvalificerede 3F-medlemmer. Derfor skal vi holde godt fast i vor gode erhvervsudvikling og prioritere uddannelse højt, så vi opkvalificerer medarbejderne, understregede Lene Haugbølle.  

Afdelingen hentede 46,9 millioner hjem
Formanden oplyste, at afdelingen i 2017 fik hentet godt 46,9 millioner hjem til medlemmerne.
 

Det er 200.000 kr. mindre end året i forvejen, men alligevel en god slat penge. Millionerne er resultat af de sager, som afdelingen har ført for medlemmerne i årets løb. Det er penge, som kommer ind ved, at vi laver løntjek, finder manglende feriepenge, konkurser, arbejdsskadesager og hjælp til sociale sager. Sidstnævnte – antallet af sociale sager – faldt. Det kan bl.a. skyldes, at der har været mangel på sagsbehandlere på Vesthimmerlands Jobcenter, så det har knebet med at få afsluttet sagerne samt, at det har været utroligt svært at få en førtidspension. Vi håber, at problemet er løst, så vore medlemmer nu hurtigere kan få den rette sagsbehandling, sagde Lene Haugbølle. 

Og så er vi lige midt i overenskomstforhandlinger på offentlige område. Forhandlingerne sker på nuværende tidspunkt i forligsinstitutionen. Der er givet konfliktvarsel på en del områder, som arbejdsgiverne så har svaret igen på med en omfattende lockout. Så i øjeblikket er der travlt med at få styr på, hvem der er omfattet, og så at få informeret de involverede. Næstformand Lindy Mortensen har holdt infomøder for de offentligt tillidsvalgte. Så nu venter vi i spænding på, om der kommer et resultat. Forligskvinden kan udsætte konflikten og lockouten, så det er kun at vente og være forberedt, hvis der kommer en konflikt. 

3F-formanden berettede, at mange medlemmer er kommet i klemme i sygedagpengesystemet, efter at der er sket hårde stramninger på dette område de senere år. Hertil kan føjes, at der hele tiden kommer stramninger eksempelvis på hele dagpengeområdet i forhold til beregningsmetode og den nye udbetalingsperiode. 

For medlemmer, som havner i en utilfredsstillende situation, er det vigtigt, at de henvender sig til os, før sagen er gået i hårknude og måske havnet i medierne, sagde Lene Haugbølle. 

3F Midtfjord har i dag 4150 medlemmer, hvilket er 69 medlemmer færre end sidste år. 

De fordeler sig på byggegruppen (894), Den grønne Gruppe (224), Den offentlige gruppe (451), Industrien (1969), privat service, hotel og restauration (173), transport (416), ukendte (23). 

Ud af vore 4150 medlemmer, er der 366, som kun har valgt at være medlem af A-kassen. Det er kedeligt, at så mange fortsat vælger at stå uden for det faglige fællesskab. En del af dem kan ikke forstå, at de ikke kan få hjælp til faglige sager og arbejdsskadesager, når de ikke er medlem af fagforeningen. De har jo heller ikke indflydelse på deres egen overenskomst. De kan hverken være med til at indsende krav eller være med til at stemme om resultaterne, betonede 3F Midtfjords formand. 

Lene Haugbølle mener, at der er grundlag for yderligere beskæftigelse. 

Vi er af den opfattelse, at der fortsat er en betydelig arbejdskraftreserve i Danmark, som vi med en prioriteret indsats godt kan få i spil till ordinære jobs i virksomhederne. Det kan godt være, at det kræver lidt uddannelse for at klare jobbene, men lad os så komme i gang med at uddanne folk. Det kræver også, at arbejdsgiverne vil tage flere elever/lærlinge. Arbejdskraften kommer utvivlsomt ikke dumpende ned fra himlen. Arbejdsgiverne skal helt sikkert gøre en større indsats for at tiltrække medarbejdere, end da krisen rasede. 

3F-formanden nævnte også afdelingens meget aktive indsats for at møde medlemmerne i øjenhøjde bl.a. gennem gade-aktioner, messedeltagelse og kampagnen ”Organiseret byggeri”. Lene Haugbølle omtalte også efterårets kommunalvalg. 

I Vesthimmerland skiftede borgmesterposten fra Konservative til Venstre. Vi håber, at luften nu er renset, så Byrådet kan tage fat på at arbejde for kommunens positive udvikling fremfor at bruge tid og kræfter på mudderkastning, konkluderede 3F-formanden.

 

e-max.it: your social media marketing partner