FARSØ: Det forenings-år som er gået, er givetvis et af de mest turbulente år i foreningens historie, lød det i formand Per B. Frederiksens beretning på VisitFarsø’s generalforsamling her til aften.  

De indsatsområder som var planlagt for 2017, blev alle taget under behandling og gennemført, - markedsføringsmetoder, målgrupper, ressourceoptimering på turistkontoret, self-service, større tilgængelighed, omkostningstrimning, velkomstmapper og samarbejde med andre for større eksponering. 

 

Konkret indførte vi et nyhedsbrev, hvor vi beskrev foreningens turisme-strategi.

 

Gennemførte renovering og fornyelse på turistkontoret på Torvet 1. Det skete ved at trimme målgrupperne ved sanering i brochurematerialet og styrkelse af det lokale fokus. 


I samarbejde med Visit Vesthimmerland har vi oprettet ny hjemmeside for langt større eksponering på turistmarkedet ude i den store verden. Dette har været målbart med enormt mange besøg på siden.

  

Desuden har Turistkontorets medarbejdere brugt rigtig mange timer på deltagelse i udvikling af en ny Farsø-hjemmeside. 


Vi indførte stram omkostningsstyring i Turistforeningen, der bl.a. betyder en stor besparelse ved at overlade regnskabsføring og fakturering til VisitVesthimmerland.
 

 

Men på trods af alle disse overlevelsestiltag lykkedes det ikke at skaffe tilstrækkelig økonomi i vores ”moder-institution” ETC – driftsomkostningerne oversteg udbyttet. 

 

Det betød at Erhvervs- og Turistcentrets chef tog imod et godt tilbud medio året, og vi ønskede hende al mulig held og lykke med hendes nye job hos Landal Rønbjerg. 


Da vi ikke ønskede en gældssituation i ETC fandt styregruppen det desværre også nødvendigt, at sige farvel til vores mangeårige turismemedarbejder. Det er naturligvis en meget kedelig udvikling og for turistkontorets vedkommende og en ret alvorlig situation.
 

 

Ved årets afslutning står vi derfor nu med et ubemandet og lukket turistbureau her i vinterperioden, bl.a. fordi der ganske enkelt ikke er lønsomhed i en bemanding i denne periode, og det er status ved afslutningen af forenings-året 2017. 

 

Vi ser fortsat at turistkontorer omkring os lukker ned bl.a. på grund den digitale søgning, som de fleste turister foretager hjemmefra inden de ankommer her. Men vi forsøger i 2018 at tilgodese både en personlig betjening og en tilstrækkelig turistinformation i vores område.

 

Der må tænkes nyt og derfor arbejdes der p.t. med planer om måske at flytte kontoret i Farsø til Rådhuscentret, hvor turisterne jo netop kommer, og hér måske reducere på betjeningen. 

 

Men sammen med dette arbejdes der på at dreje penge, opbakning og it-grej mod de frivillige i Info-hytten i Hvalpsund, hvor der rent faktisk kommer rigtig mange sommerturister. 

 

Her er det rimelige samarbejdskrav dog, at vi får VisitFarsø’s-skilt på Info-hytten og ændrer og reducerer brochurematerialet, så det matcher VisitVesthimmerlands og VisitFarsøs temakoncept. Vi afventer i den forbindelse p.t. en accept af vilkår og samarbejdet fra de frivillige i Hvalpsund. 

 

Hvis vi på sigt indlemmes i en Vesthimmerlands Turistforening som VisitVesthimmerlands 2017/2020 plan går ud på, er det vigtigt, vi træder ind i den konstellation med så megen power som muligt for at sikre Farsø-egnens indflydelse, og derfor skal vi fortsat styrke vores medlemstal og vores indblanding, for ellers er der ikke magt nok til indflydelse på turismeudviklingen i Vesthimmerland og specielt i postnummer 9640. 

 

Lise Jensen, Fiskegården var på valg til turistforeningens bestyrelse. Lise ønskede ikke genvalg og blev afløst af Niels Kristian Veggerby, Myrhøj Camping.  Også Per B. Frederiksen, Ertebølle og Lars Brandt, Ertebølle Strand Camping var på valg og begge modtog genvalg.    

 

Turistdirektør Jimmi Petersen fra VisitVesthimmerlands var også til stede ved generalforsamlingen og orienterede under eventuelt om VisitVesthimmerlands mange tiltag, herunder det største ”Himmerland Vestkyst”

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner