VESTHIMMERLAND: Økonomiudvalget og Byrådet i Vesthimmerland har nu truffet sin endelige beslutning med hensyn til hvor mange kommunale kroner den vil støtte golfturneringen ”Made In Denmark” med, når den vel at mærke afholdes i Gatten.   

Selvom de konservative medlemmer af Økonomiudvalget og Byrådet gerne så en bevilling på 2,5 mio. kr. pr. ”Made In Denmark” i Gatten, så blev de ved afstemning nedstemt.

Det er derfor nu besluttet, at der ydes et tilskud på 1 mio. kr. til turneringen i hvert af de år, - indenfor de næste 5 år ,der afvikles "Made in Denmark" i Vesthimmerland. Det forudsættes dog, at turneringen som minimum afvikles 3 år i Vesthimmerland, og at kommunen fortsat leverer de ydelser, som kommunen har leveret ved afvikling af de hidtidige turneringer. 

Disse ydelser udgør ca. 1. mio. kr., så derfor vil Vesthimmerlands Kommunen reelt bidrage med 2. mio. kr.  

Vesthimmerlands Kommune vil derudover arbejde på, at der sikres yderligere bidrag fra andre eksterne parter/ sponsorer på op imod 1. mio. kr. Dags dato er der positive tilkendegivelser på, at der kan opnås ca. 0,5 mio. kr. årligt hvis turneringen vender tilbage til Gatten.      

  

 

e-max.it: your social media marketing partner