FARSØ: Den Jyske Sparekasse kan i dag præsentere et årsresultat på 131 mio. kr. efter skat.

Med henblik på en planlagt børsnotering ultimo 2018 har sparekassen arbejdet målrettet på at tilpasse og videreudvikle sparekassen. Denne indsats afspejler sig i årsresultatet. 

-Set i lyset af, at vi ultimo året ekstraordinært måtte nedskrive ca. 20 mio. kr. på vores kapitalandele i datacentralen BEC, så er vi bestemt tilfredse med resultatet, som lever op til vore forventninger for året. Samtidig er det også værd at bemærke, at selvom låneefterspørgslen ikke er stor, så har sparekassen de seneste 3 år formået at fordoble sit overskud hvert år. Årsagen hertil er i høj grad det store engagement, som vores dygtige medarbejdere lægger i deres daglige arbejde med rådgivning af sparekassens kunder, udtaler adm. direktør Claus E. Petersen. 

Det positive årsresultat bevirker også, at Den Jyske Sparekasse kommer ud af 2017 med en øget kapitalprocent på 18,4% mod 16,6% ultimo 2016. 

Ved udgangen af 2017 er sparekassens kapitaloverdækning i forhold til alle lovgivningsmæssige krav på 3,0 %, hvilket betegnes som tilfredsstillende af Claus E. Petersen. Han forklarer endvidere, at i forbindelse med den planlagte børsnotering ultimo 2018 forventer sparekassen i løbet af foråret at indgå aftaler med investorer om refinansiering af en stor del af sparekassens kapitalbase.  

-Det vil styrke vores kapitalbase yderligere, så vi også fremover står stærkt i forhold til de stadig stigende kapitalkrav, understreger Claus E. Petersen. 

Når refinansieringen af kapitalelementerne falder endeligt på plads, forventer sparekassen en komfortabel kapitalmæssig overdækning på omkring 5% i forhold til alle lovgivningsmæssige krav.  

Børsnotering
For Den Jyske Sparekasse vil 2018 være præget af det forsatte arbejde med at børsmodne sparekassen.

-Vi er allerede godt i gang med processen, og der arbejdes fokuseret på alle fronter – både i filialerne med at fastholde indtjeningen og på hovedkontoret, hvor der er mange opgaver, som skal løses, inden sparekassen er klar til børsnoteringen. Der er ingen tvivl om, at det er en omfattende proces, men efterfølgende vil sparekassen være styrket på alle områder. Resultatet vil være et mere veltrimmet og effektivt pengeinstitut, som lever op til det regelsæt, der gælder for børsnoterede virksomheder. Dermed vil sparekassen få et endnu stærkere grundlag til at fortsætte den positive forretningsudvikling, fastslår Claus E. Petersen.
 

Udover en refinansiering af sparekassens nuværende hybride og supplerende kapital betyder børsnoteringen af Den Jyske Sparekasse også, at garanternes indskud ombyttes til aktier, der fra ultimo 2018 forventes at være noteret på Nasdaq OMX. 

Forventninger til 2018
I 2018 forventer sparekassen, at de gode væksttakter i økonomien fortsætter, hvilket også smitter af på sparekassens forventninger til indtjeningen i 2018. Samtidig medfører refinansieringen af sparekassens kapitalelementer, at sparekassens renteudgifter forventes reduceret, og dermed vil nettorenteindtægterne forøges væsentligt.
 

På omkostningssiden vil 2018 blive præget af den ekstraordinære udgift til sparekassens børsnotering, der forventes at udgøre ca. 30 mio. kr. 

-På den baggrund forventer vi en basisindtjening på 190-210 mio. kr., mens forventningerne til resultatet efter skat er i niveauet 90-110 mio. kr., udtaler Claus E. Petersen.

 

e-max.it: your social media marketing partner