NÆSBYDALE: Først købte de ”Baronens hus” i februar 2016, herefter fik Mogens Madsen og Vibeke Laustrup lov til at genetablere det som badehotel under navnet Næsbydale Badehotel.

De startede ud med at åbne cafe i den runde havestue, der dog – grundet den store kundeinteresse, hurtigt blev udvidet til flere ”stuer”, så der kunne tages imod flere gæster.     

Næsbydale Badehotel er nu under en større renovering, der er tro mod det autentiske, idet ro, udsigt og naturoplevelser er stedets mærkevare.
 

I forbindelse med åbningen og driften af Næsbydale Badehotel er værtsparret blevet kontaktet af flere personer, som føler en nær tilknytning til stedet - og som har givet udtryk for, at de gerne vil ”give en hånd med”, så Næsbydale Badehotel kan bestå og blive en del af kulturlivet i området. 

Med baggrund i dette er det besluttet at oprette ”Næsbydale Badehotels Venner”, som er en kreds af personer, der ønsker at yde en frivillig ulønnet indsats for at lave aktiviteter og gå til hånde med ikke håndværksmæssige projekter. 

- Det er hensigten, at der skal opbygges et fællesskab omkring badehotellet, så man får nogle hyggelige timer og har mulighed for at få nye venner i en hyggelig og rolig atmosfære siger Mogens Madsen og Vibeke Laustrup. 

Derfor vil der på næste torsdag blive inviteret til informationsmøde om oprettelse af Næsbydale Badehotels Vennekreds, fortæller værtsparret, der naturligvis byder ”vennerne” på kaffe og kage i håbet om et godt fremtidigt samarbejde.   

 

e-max.it: your social media marketing partner