FARSØ: I over et år, under forskellige konstellationer, er det forsøgt at finde en ny apoteker til Farsø og Løgstør.

Ikke lykkedes at finde ny apoteker
Men trods indsatsen er det ikke lykkes Lægemiddelstyrelsen at finde en afløser for apoteker Steen Nielsen, der driver de to apoteker frem til udgangen af denne måned. 

Til høring i kommune og region
Lægemiddelstyrelsen sendte derfor den 15. januar et forslag til sikring af lægemiddelforsyningen omkring Farsø Apotek og Løgstør Apotek til såvel Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland.
 

Som beskrevet i sidste uges avis har Vesthimmerlands Kommune allerede afgivet sit svar, hvor man går ind på Lægemiddelstyrelsens forslag, og i dag på forretningsudvalgets møde i Region Nordjylland gjorde man det samme.     

I høringssvaret fra Region Nordjylland lyder det: Det er Lægemiddelstyrelsens kompetence at træffe beslutninger på området. Set i lyset af de tidligere tiltag vurderer vi, at der ikke umiddelbart ses noget alternativ til den foreslåede løsning, hvis en nærhed i lægemiddelforsyningen i området skal opretholdes. 

Receptekspederende enhed
Det er Lægemiddelstyrelsens vurdering, at der er behov for receptekspederende enheder i såvel Farsø og Løgstør. Det skyldes, at antallet af ekspeditioner ligger meget tæt på landsgennemsnittet for apoteker, men også det faktum at der er store afstande mellem apotekerne i Vesthimmerland.  

Filial under andet apotek 
Lægemiddelstyrelsen har derfor valgt at foreslå, at Farsø Apotek og Løgstør Apotek begge omdannes til filialer med påbud til opretholdelse under andre apotekere i området i foreløbigt fem år frem. Disse andre apotekere kunne henholdsvis være Aars Apotek, som også i forvejen driver filial i Aalestrup og for Løgstørs vedkommende kunne det være Fjerritslev Apotek.
 

Fortsat farmaceut betjening. 
På de receptekspederende enheder, altså filialerne i Farsø og Løgstør, vil der fortsat være farmaceuter ansat og derfor vil kunderne ikke umiddelbart kunne mærke den store forskel i forhold til i dag.  
 

Håndkøbsudsalg følger med
Under apotekerne i Farsø og Løgstør følger sammenlagt 8 håndkøbsudsalg, som forventes at følge med over i den nye konstellation.           

 

e-max.it: your social media marketing partner