FARSØ: Lægemiddelstyrelsen har i en skrivelse den 15. januar igen rettet henvendelse til Vesthimmerlands kommune om forsatte vanskeligheder med at få en apoteker til Farsø Apotek og Løgstør Apotek.

Lægemiddelstyrelsen påtænker som følge af at det ikke har været muligt at få en ny apoteker, at gennemføre strukturændringer for at sikre lægemiddelforsyningen i området.  

Påtænker at nedlægge bevillingen
Af Lægemiddelstyrelsens skrivelse fremgår det således, at man påtænker at nedlægge bevillingen til at drive apotek i Farsø med filial i Løgstør. Samtidig vil man udstede påbud til et andet apotek i området om at opretholde receptekspederende filialer i Farsø og Løgstør.
 

Formand for Sundhedsudvalget Palle Jensen og kommunaldirektør Henrik Kruuse har i den forbindelse forfattet et høringssvar til Lægemiddelstyrelsen, hvis indhold og ordlyd skal til godkendelse på Sundhedsudvalgets møde i dag inden fremsendelse til Lægemiddelstyrelsen.
 

Der bør ses på nye organisatoriske samarbejder
I høringssvaret lyder det: Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands kommune ser med forsat bekymring på udviklingen på apotekerområdet og skal endnu engang opfordre til, at man i Lægemiddelstyrelsen forholder sig til den fremtidige lægemiddelforsyning af befolkningen i landområderne. Som anført i vores høringssvar af den 09. november 2017 bør der ses på ”nye veje”, herunder nye organisatoriske samarbejder i form af samarbejder med sygehuse, sundhedshuse og lignende.  


Som situationen er, med gentagne opslag af bevillingen til Farsø Apotek, kan Vesthimmerlands Kommune tilslutte sig den foreslåede løsning med opretholdelse af receptekspederende enheder i Farsø og Løgstør som filialer af andre bevillingshavende apoteker i området.  
 

Vil give serviceforringelse
Det er dog vigtigt at understrege, at en receptekspederende enhed ikke har samme serviceniveau rådgivningsmæssigt, som et egentligt apotek med farmaceutisk personale. Der sker altså en serviceforringelse for befolkningen i området.  
 

Endelig er der selvfølgelig en bekymring for situationen om 5 år. Hvis der ikke efter 5 år opretholdes receptekspederende enheder i henholdsvis Farsø og Løgstør vil der være en køre afstand fra Farsø til, for nuværende Aars som nærmeste apotek, på ca. 15 km. Fra Løgstør vil nærmeste apotek, for nuværende, være i Aars og her er der en køreafstand på ca. 25 km.  

Høringssvaret slutter af med: -Vi ser frem til at modtage Lægemiddelstyrelsens svar på ovennævnte.

 

e-max.it: your social media marketing partner