GATTEN: Golfturneringen Made in Denmark rykker som bekendt til Silkeborg i 2018

hvilket skyldes at man ikke får tilstrækkelig offentlig støtte fra Nordjylland til at afholde den i Gatten. Det har man til gengæld fået i Silkeborg, og derfor afholdes turneringen her i 2018.  

Ingen har dog lagt skjul på, at man foretrak at blive på Himmerland Golf & Spa Resort. Også hovedmanden Lars Larsen, som ejer stedet. Derfor arbejdes der nu på at få turneringen tilbage til Gatten fra 2019. 

Fonden bag golfturneringen ”Made in Denmark” har derfor fremsendt en ansøgning pr. 1. december 2017 til Vesthimmerlands Kommune om tilskud til turneringen i 2017 og perioden fra 2019 og fremover. 

Kommunens økonomiudvalg har tidligere drøftet mulighederne for at sikre, at golfturneringen ”Made in Denmark”, som har været afviklet i Gatten i 2015-2017, også i fremtiden afvikles i Vesthimmerlands Kommune. 

I den forbindelse har Økonomiudvalget haft møde med Lars Larsen på Himmerlands Golf og Spa Resort, hvor mulighederne for at afvikle turneringen her i fremtiden blev drøftet. Ligeledes har borgmester Knud Kristensen på møde den 28. november 2017 afholdt møde med organisationen bag ”Made in Denmark”. 

Som opfølgning på disse møder fremsendes ansøgning om støtte på 1.000.000 kr. i tilskud til støtte af turneringen i 2017. Baggrunden er at støtte for en lokal offentlig myndighed er nødvendig for at sikre turneringens drift, og samtidig en betingelse for at opnå støtte fra ”Sport Event Denmark”.”Sport Event Denmark” har fremsendt støtteerklæring på 1.000.000 kr. betinget af, at der opnås tilsvarende beløb fra offentlig side. På den baggrund ansøger ”Fonden Made in Denmark”. 

I forhold til fremtiden beskriver fonden, at der arbejdes på en 5 års plan. Det betyder blandt andet, at Made in Denmark’s mindre forberedende turnering - challenge turneringen ”Made in Denmark” i 2018 afvikles i Himmerland i slutningen af juni. 

Når det gælder tiden fra 2019 og fremad, så arbejdes der på en model, hvor støtte fra Vesthimmerlands Kommune vil være afgørende. Her er der tidligere talt om støttebeløb samlet på ca. 10 mio. kr. 

Fonden anerkender, at det er en stor byrde at løfte, set i forhold til kommunens potentiale, men set i relation til det samfundsmæssige aspekt, og hvad der bidrages med i tilknytning til Made In Denmark, er det en investering der med rette kan medvirke til turismeudviklingen generelt og markedsføring af egnen som helhed. 

Det er vigtigt for turneringens overlevelse, og at den fastholdes i Himmerland i videst muligt omfang, at der er en villighed til at finde et vidst økonomisk tilskud, som dermed kan sikre denne overlevelse. 

Fonden beskriver, at der i fællesskab er skabt en kæmpesucces, som på alle måder har sat Vesthimmerland på verdenskortet. Denne succes er ikke gået European Tours opmærksomhed forbi, og lige nu arbejdes der fra deres side på en samarbejdsmodel, hvor European Tour vil investere i Made in Denmark – et samarbejde som vil løfte turneringen til et hidtil uset niveau, også efter international målestok. 

Uanset hvor disse forhandlinger ender, så er det Fondens målsætning at der senest i løbet af foråret 2018 laves en 5 års aftale med European Tour. Aftalen skal sikre kontinuitet og ro på bagsmækken og hensigten er at turneringen i perioden 2019-2023 som minimum afvikles tre gange i Himmerland og sandsynligvis flere.  

Forvaltningens bemærker, at der siden mødet med Lars Larsen har været arbejdet med at skabe opbakning blandt turistaktører i Nordjylland med at arbejde med en samlet nordjysk golfdestination med turneringen ”Made in Denmark” som fyrtårn. Opbakningen hertil har været særdeles sporadisk.

 

e-max.it: your social media marketing partner