FARSØ: Mangel på lærlinge og kvalificeret arbejdskraft er i stigende grad en hæmsko for yderligere vækst hos danske produktionsvirksomheder.

Det er eksempelvis tilfældet hos Outline Vinduer i Farsø, der ellers har fordoblet sin omsætning de seneste 5 år. Derfor går virksomheden nu nye veje i bestræbelserne på at tiltrække medarbejdere og har netop inviteret udvalgte repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner i Vesthimmerland kommune til dialogmøde om, hvordan interessen for erhvervsuddannelserne kan øges blandt de unge.

Outline Vinduer meldte i efteråret ud, at det i stigende grad er en udfordring at tiltrække lærlinge. Derfor har virksomheden blandt andet igangsat kampagner, øget indsatsen på sociale medier og uddelt flyers for at få flere til at vælge en lærlingeuddannelse.

Men Outline er langt fra den eneste virksomhed i kommunen, der står med problemet. Tilgangen af elever på de erhvervsfaglige uddannelser er fortsat faldende, og produktionsvirksomhederne mærker et fald i antallet af lærepladsansøgninger. Det har nu fået vinduesproducenten til at invitere repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner til et dialogmøde under overskriften ’’Flere unge i erhvervsuddannelse i Vesthimmerland Kommune’’.

 - Vi kan høre, at erhvervslivet generelt har svært ved at tiltrække unge. Derfor er det også oplagt, at vi i fællesskab tager hånd om problemet og etablerer samarbejder på kryds og tværs af virksomheder, organisationer og institutioner for at modgå den negative udvikling, fortæller Outline Vinduers direktør, Jens Sørensen. 

Ved, dialogmødet hos Outline forleden deltog blandt andre direktøren fra Erhvervsskolerne i Aars, skoleledere fra forskellige folkeskoler og produktionsskoler samt repræsentanter fra skoler og jobcenteret i Vesthimmerlands Kommune. Her gik samtalen på, hvordan deltagerne i samarbejde kan øge fokus på erhvervsuddannelserne og gøre det til et mere attraktivt valg for de unge.

- Til mødet var der bred enighed om, at branchen står overfor en udfordring, der skal løftes i flok. Derfor benyttede vi dagen til at diskutere mulige initiativer og områder, hvor vi med fordel kan øge indsatsen for sammen at synliggøre de mange spændende og attraktive karrieremuligheder, branchen har at byde på.

En af samtaleemnerne var blandt andet, at der i højere grad skal handles i en tidlig alder, og at folkeskolerne allerede ned til 7. klasse, eller måske tidligere, skal gøre eleverne opmærksomme på de mange muligheder, der er forbundet med en erhvervsuddannelse.

- I øjeblikket er der stor fokus på eksempelvis gymnasie- og handelsskoleuddannelserne, mens erhvervsuddannelserne står lidt i baggrunden. Det er en skam, da der også er mange spændende arbejdsopgaver forbundet med eksempelvis at være maskinsnedker. Her har vi en stor opgave foran os, da vi skal have spredt budskabet både til de unge og deres forældre, som har stor indflydelse på deres børns uddannelsesvalg, slutter Jens Sørensen.

 

Outline mangler lærlinge. Det har fået direktør Jens Sørensen til  at invitere uddannelsesinstitutioner til et dialogmøde under overskriften ’’Flere unge i erhvervsuddannelse i Vesthimmerland Kommune’’.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner