HVALPSUND: Færgedriften af overfarten Hvalpsund – Sundsøre koster hvert år Vesthimmerland og Skive kommuner millioner af kroner at drive.

Helt urimelige skattekroner mener byrådsmedlem Jens Lauritzen, V, der kan konstatere at den Østjyske jernbane er fuldt finansieret af staten. Hvorfor så ikke den vestlige hvor kommunerne Himmerland, Skive, Mors og Thisted har urimelige udgifter til færgefarten.

En problemstilling som han vil rejse over for Transport-, Bygnings-og Boligminister Ole Birk Olesen. Målet er at få staten til at finansiere driften af de små færger i Danmark, så kommunerne slipper for store udgifter.

-Hvalpsundoverfarten er en vigtig del af infrastrukturen fra Salling til Vesthimmerland. En færgeoverfart der i høj grad benyttes af erhvervslivet som en hurtig overfart der sparer mange kørte kilometer. En uundværlig færgeoverfart som også benyttes af mange private, der rejser mellem landsdelene. Trafikken er imidlertid ikke så stor, at billetindtægten kan bære de udgifter der er til færgefarten. Underskuddet skal alene dækkes af de to kommuner, der har hver sin anløbshavn.

Når det gælder trafik til og fra danske øer som fx Læsø, så giver staten betydelige tilskud til færgedriften. Det til at billetpriserne kan nedsættes med håb om at flere turister vil besøge øerne og så erhvervslivet slipper for dyr transport af materiel til og fra øerne. Ligeledes er der håbet om at få nogle flere virksomheder til at bosætte sig på øerne.

-Vort håb om tilgang til kommunerne er de samme som øernes. Vi vil gennem en velfungerende infrastruktur medvirke til at fastholde de virksomheder, der er i områderne og for hvem færgefarten er vigtig til transport af varer. Ligeledes vil vi gerne, at turisterne og private hurtigt og let kan komme frem og tilbage mellem egnsdelene. Men hvorfor skal vi alene dække underskuddet ved færgedriften, når øerne kan få tilskud, siger byrådsmedlem Jens Lauritzen, V. Han vil opfordrer Vesthimmerlands og Skive kommune til snarest at ansøge om en dækning af driftsunderskuddet hos Trafikministeriet.

 

e-max.it: your social media marketing partner