FARSØ: I dag hvor det var sidste frist for indstilling af partier og kandidater til kommunalvalget i Vesthimmerland, gik valgkampen også i gang.

Det skete på et valgmøde i Dronning Ingrid Hallerne, arrangeret af Rotary klubberne.

Fyldt sal
Og de første ord fra spidskandidaterne kunne trække folk til. Thit salen var fyldt, hvilket svarer til 130 fremmødte. Politikerpanelet bestod af spidskandidaterne fra otte af de i alt elleve partier der stiller op til kommunalvalget.

Mødet blev indledt med en introduktionsrunde, hvor hvert parti kunne fremføre sine mærkesager. Det var tydeligt at mærke, at det er starten af valgkampen, så man var mere optaget af at fortælle hvad der var gjort de seneste 4 år og hvilken effekt det har haft, fremfor at komme med visioner og mærkesager for de kommende fire år.                   

Otte spidskandidater i panelet
Borgmester Knud Kristensen som var den første række af talere, bragte den styrkede økonomi frem, den gode beskæftigelse, de mange nødvendige investeringer såsom et nyt rådhus, tilkørselsvejen til Aars, som er bygget for at tilgodese erhvervslivet og den vestlige del af kommunen.

Per Godiksen fra Liberal Alliance påpegede, at der ikke er noget, der så godt at det ikke kan gøres bedre. Der bruges penge på noget der er fuldstændigt spildt. Man skal tænke mere på, at drive kommunen som en virksomhed og disponere derefter. Per Godiksen påpegede også flere kommunale funktioner hører til i det private erhvervsliv. Det er der private virksomheder der skal sikre fremdriften i kommunen.

Brian Christensen fra Dansk Folkeparti gik til bekendelse med hensyn til omfartsvejen. Den kunne vi godt have sparet. Bosætning er det vigtigste for at opretholdelse velfærden. For at sikre bosætningen skal folk have nogle valgmuligheder og den forbindelse er det vigtigt at beholde de små skoler og bakke op om friskolerne.

Per Bach fra Venstre kunne konstatere at der er sket mange positive ting de seneste 8 år. Men desværre har vi måtte låne pengene til de investeringer. Desværre har endnu ikke fået en befolkningstilvækst ud af det. For det er vigtig at understøtte de små samfund. Vi skal gøre det godt for befolkningen.

Kirsten Moesgaard fra den nye liste VestHimmerlandsListen kunne konstatere at der brug for en borgerliste, fordi der blevet ført for meget partipolitik. Vi vil tænke Vesthimmerland for vore borgere og for os handler det om personlige relationer og tillid. Hun bragte også et konkret projekt frem, nemlig havneområdet i Hvalpsund, som har lagt stille siden 2013. Nu skal der gøres noget ved det, præcis som vi gjorde det, da Farsø Sygehus var lukningstruet i 2009. Der skal gøres en indsats.

Theresa Berg fra SF sagde at kommunalpolitik handler om økonomi og prioriteringer. Der skal ikke skattesænkninger til før vi er tilfredse med vore ældretilbud og skoler. Vi skal tilgodese vore landsbysamfund og turismen. Den økonomiske politik skal kigges efter i sømmene. Vi skal udfordre ”vi plejer”                                       

Palle Jensen fra Socialdemokraterne sagde vi skal en anden vej. Det sker ikke med skattelettelser, vi skal have kig på velfærden og bosætning. Og med bosætning skal vi også understøtte de andre 3 hovedbyer og landsbyerne. Vi vil have udvikling i hele kommunen. Nye borgere er nøglen til bedre kommunal økonomi.

Søren Dolmer fra Radikale Venstre lagde også vægt på bosætning. Bosætning giver skattegrundlag. Og vi fremmer ikke bosætningen ved at blive grint af. Vi skal have de gode historier frem. Vi skal skrive et nyt kapitel måske en helt ny bog. Stridsøksen skal begraves. Vi skal i stedet have fælles fodslaw. Jeg ser gerne Vesthimmerland som børnenes kommune. Hvis vi satser på det kommer alt det andet også. Vi har alt det børnefamilierne har brug for. Det må kunne sælges.

Konkrete spørgsmål fra salen
Herefter fulgte spørgsmål fra salen om ”Den 3 Limfjordsforbindelse over Aggersund”. Det var der delte meninger om i panelet, for hvad gavner det at folk kører igennem Vesthimmerland, men andre påpegede at der skabes vækst langs hovedfærdselsårer.     

Et andet spørgsmål lød ”Hvad vil I konkret gøre for de små byer”. Her lød svarende bl.a. bredbånd, flere nedrivninger af ubeboelige boliger og så skal der bakkes op om borgernes egne initiativer i landsbyerne.

Det blev også slået fast at adminstrationsbygningerne i Farsø, Løgstør, Aalestrup og nu også Hornum ikke nedlægges og samles i Aars. Det kan ikke lade sig gøres og så vil det hverken gavne borgerne eller medarbejderne.  

Der blev spurgt ind til lokal indkøbspolitik. Her var svaret fra politikerne, at man gør så meget man kan, men at man er underlagt statens SKI aftaler. I samme forbindelse blev der talt om butikker der lukker, fordi der ikke handles lokalt.

Helt konkret blev der også spurgt ind til Farsøs byggegrunde på Idunsvej, bilmessegrunden i midtbyen, en ny mulighed for en Tulipanhaven 2, hvordan det går med Sundhedens hus og om placeringen af Psykiatriens Hus i Aars. 

Men det var tydeligt at det var i starten af valgkampen, så man kan håbe at politikerne bliver mere konkrete med hensyn til at hvad der skal ske i de kommende fire år. Men det vil vise sig i de kommende uger.                     

e-max.it: your social media marketing partner