FARSØ: I dag blev det helt officielt med et skilt. For fra i dag har tidligere borgmester og æresborger i Farsø Kommune, E. Rabøl Jørgensen, en vej opkaldt efter sig.

De 28 adresser på vejen, befandt sig før 1. oktober som en sidevej til Th. Eriksens Vej i Farsø med numrene 5a-5å. Da dette ikke er en korrekt angivelse efter den nuværende bekendtgørelse om vejnavne og adresser skulle dette ændres, da man ikke må anvende æ ø og å som supplerende bogstav. Det betød at flere elektroniske søgemaskiner ikke kunne genkende disse 3 adresser.

Og da det ikke er muligt at give andre numre uden at ændre på husnumrene for adresser udenfor sidevejen, blev løsningen i stedet at tildele sidevejen et selvstændigt vejnavn.
 

Kommunen foreslog derfor vejnavnet E. Rabøls Vej.  

E. Rabøl Jørgensen var en markant borgmester i to perioder i Farsø Kommune, men var også kendt for etablering af boghandel, trykkeri og Farsø Avis. Derudover var han engageret i mange foreninger og forsyningsselskaber i Farsø og blandt initiativkredsen til Golfcenteret i Gatten.  

E. Rabøl havde gennem mange år bolig på Østergade 12, der er nærmeste nabo til sidevejen. Samtidig er det lige overfor administrationsbygningen, som han stod i spidsen for at få opført, da administrationen blev samlet på et fælles rådhus i Farsø i 1988. 
I 1996 blev E. Rabøl Jørgensen Farsø Kommunes første æresborger.

E. Rabøl Jørgensen døde 31. maj i år, 95 år gammel.  

 

Forslaget om ændring af de 28 adresser har været i høring hos Farsø Boligselskab og beboerne, og ingen har haft indvendinger om at skifte adresse fra Th. Eriksens Vej til E. Rabøls Vej. 

 

Skiltet blev i dag monteret af civilingeniør Knud Erik Hansen fra Vesthimmerland Kommune og markeret af formand for Vesthimmerlands Kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Niels Krebs Hansen sammen med E. Rabøl Jørgensens efterkommere, Helle, Lone og Lars Rabøl Jørgensen. Vejskiltet får snart selskab af en undertavle. Et såkaldt historisk skilt, som også findes for andre markante borgere i Farsø med en vej eller gade opkaldt efter sig. På E. Rabøls Vej vil det historiske skilt være forsynet med en kort beskrivelse af E. Rabøl Jørgensen virke i Farsø.

e-max.it: your social media marketing partner