VESHIMMERLAND: Ældre medicinske patienter bliver nu holdt ekstra godt øje med i Vesthimmerlands Kommune og får hurtig udredning og behandling på hospitalet – og så er hjemmesygeplejen rykket med borgeren på hospitalet.

Aalborg Universitetshospital i Hobro er gået sammen med Vesthimmerlands Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune om en indsats for de særligt sårbare ældre medicinske patienter i området. 

Helt konkret betyder dét, at man har reserveret plads til, at de ældre patienter hurtigt kan bliver udredt på hospitalet, hvis det skulle være behov for det – enten samme dag eller næste dag. I alt har man fire af disse subakutte tider dagligt – med mulighed for at udvide efter behov. 

-Det er et alternativ til indlæggelse, og vi har samtidig mulighed for at lave hurtige forløb. Det kan vi, fordi vi har læger med forskellig medicinsk baggrund samlet til at diskutere patienten, og fordi radiografer og bioanalytikere er dygtige til at levere de nødvendige prøvesvar. Derfor er vejen til diagnosticering og behandlingsplan kort, hvilket er en stor styrke, siger afsnitsledende sygeplejerske Malene Busk Larsen fra det medicinske afsnit i Hobro.  

Hjemmesygeplejen får koordinerende rolle
Nyt er det også, at hjemmesygeplejen er med i hele forløbet, altså både før, under og efter kontakten med hospitalet. Det giver kontinuitet for patienten og smidighed i overleveringen mellem hospital og kommune.

-Hjemmesygeplejersken bliver borgerens forlængede arm på hospitalet. Hun tager imod, når borgeren ankommer, har orienteret sig i relevante data og er med til at modtage prøvesvar – og så kan hun med det samme videregive data direkte i kommunens system, så der ikke opstår ventetid for patienten, siger Annette Poulsen, der er leder af sygeplejen i Vesthimmerlands Kommune.

De tre kommuner, der er med i projektet, skiftes til at bemande stillingen på hospitalet en uge ad gangen.

Målet er at opdage det tidligt
Målet med indsatsen er dog at ”fange” mange af patienterne, inden de får brug for specialiseret hjælp på hospitalet. Ved at opdage de sårbare patienter så tidligt som muligt, kan man give dem tilbud i kommunalt regi i samarbejde med de praktiserende læger – og dermed holde patienten i trygge rammer i eget hjem.

-I kommunerne gør vi meget ud af at identificere, hvem der er de særligt sårbare ældre – vi ser f.eks. på, hvor mange timers hjemmehjælp, man har brug for, om man får meget medicin og om man har været indlagt akut inden for de seneste tre måneder, siger Annette Poulsen.

Hvis man på den måde bliver defineret som ”særligt sårbar”, kommer det til at stå i journalen og man får adgang til det nye tilbud.

En del af TIT-projektet
Tiltaget er en del af Region Nordjyllands TIT-projekt (Tidlig Indsats på Tværs), hvor man vil skabe bedre sundhed og bedre oplevet kvalitet for den mest sårbare ældre medicinske patienter. Målet er desuden at reducere forebyggelige og akutte indlæggelser samt genindlæggelser.

TIT er et 3-årigt satspuljeprojekt mellem Region Nordjylland, regionens hospitaler, almen praksis samt alle regionens kommuner (minus Læsø). Projektet er økonomisk støttet af Sundhedsstyrelsen.

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner