FARSØ: Da Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune i går havde møde var der også en status og opfølgning arbejdet med på Sundhedens Hus i Farsø.

Siden at styregruppen for Sundhedens Hus holdt sit første styregruppemøde i juni er der opstået flere nye muligheder og udfordringer i forhold til at involvere Region Nordjylland i processen, og næste styregruppemøde er derfor udskudt til efter et planlagt møde på embedsmandsniveau mellem kommunen og regionen her i september.

For nogle måneder siden orienterede sektorchef Niels Sloth fra Region Nordjylland om, at der er interesse i at få ryddet op på sygehusgrunden og få nogle gamle bygninger på Fredensvej revet ned, ligesom der er behov for en bedre vejføring bag om sygehuset, idet paramedicinerbilen skal have til huse ved Farsø Sygehus. Denne nye placering vil kræve en ændret vejføring end den nuværende

Med andre ord kan dette give muligheden for an anden placering af et ”Sundhedens Hus”, nemlig øst for sygehuset mod Fredensvej. 
 

Desuden oplyses det, at i forbindelse med åbningen af den 6. ortopædkirurgiske operationsstue i foråret 2017 og siden flytningen af diagnostisk center fra Aalborg til Farsø, er sygehusets nuværende lokaler udnyttet fuldt ud.   

Der er yderligere en praktiserende læge, der er på vej til at nedlægge sin praksis i kommunen, hvilket giver et øget pres for at styrke rekrutteringen af nye praktiserende læger til kommunens borgere.  

På baggrund af dette har kommunaldirektør Henrik Kruuse taget kontakt til koncerndirektør Dorte Stigaard, om et afklarende møde om, hvorvidt Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital vil indgå i arbejdet med – eller i projektgruppen omkring - udviklingen af Sundhedens Hus. Dette har Dorte Stigaard takket ja til og et møde på embedsmandsniveau vil finde sted her i september. 

Styregruppen for Sundhedens Hus består af: Palle Jensen, Sundhedsudvalget, Niels Krebs Hansen, Teknik og Miljøudvalget,  Kristina Ginnerup, Teknik og Økonomiforvaltningen samt  Dorthe Jende, Bente Bach Poulsen, Charlotte Schjødt Jensen og Søren Toft Hansen fra Sundheds- og Kulturforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. 

e-max.it: your social media marketing partner