FARSØ: Næste år træder nye regler kraft til bedre at kunne håndtere sygeplejekrævende ældre. Det betyder, at Vesthimmerlands Kommune som minimum skal oprette to akutpladser for at leve op til kravene.

Plejecentrene Højgården i Farsø og Solvang i Aars har været i spil. I sidste uge tog kommunens Sundhedsudvalg beslutningen og valgte at de to akutpladser skal placeres på Højgården i Farsø i afdelingen for Senhjerneskadede som har ledig plads og kapacitet til de sygeplejekrævende ældre.

Til intensiv pleje og stabilisering
Akutpladsen må ikke forveksles med en aflastningsplads. En akutplads er til intensiv pleje og stabilisering af en ældre i få døgn, som ikke kræver sygehusindlæggelse. Plejen står hjemmeplejens sygeplejersker for mens det er de praktiserende læger der skal lægedække akutpladserne.

Koster 1,1 mio. kr. årligt
Akutpladserne efter den nye kvalitetsstandard vil årligt koste Kommunen 1,1 million kroner. Det er ikke selve pladserne som koster, men derimod det akutteam bestående af sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere og – assistenter, som er tilknyttet – 24 timer i døgnet. 

Akutteamet oprettes ved en justering af organiseringen i hjemmeplejedistrikterne og der opnormeres fra social- og sundhedshjælper til –assistent i nattevagten. Akutpladserne på Plejecenteret vil i dagtimerne blive sygeplejefagligt dækket af centersygeplejersken(der også er akutsygeplejerske) og der tilføres flere timer til denne. I aften- og nattetimerne vil de blive dækket af akutsygeplejerske i distriktet.

Ud over den ledige kapacitet i den forholdsvis nyetablerede ”hjerneskadeafdeling”, så Højgården også valgt fordi de fysiske rammer er velegnede til at ombygge pladserne til akutpladser. Der er 1 midlertidig aflastningsplads på Højgaarden, og den vil kunne drives sammen med – eller være en del af – akutpladserne og dermed give en øget fleksibilitet.

Gode visioner for komplekst sygeplejefaglige opgaver
Der er en vis lægedækning i Farsø by og inden for 15 km. er der lægehuse i Hornum og Aars. Placeringen på Højgaarden har dog ikke været lægelaugets førsteprioritet. Der er dog lægedækning i Farsø, og visionerne i Sundhedens Hus i Farsø har sigte på at der er mulighed for etablering af flere lægepraksis i byen. Med Aalborg universitetshospital, Farsø som nærmeste nabo – og visionerne for det kommende Sundhedens Hus samme sted - er der muligheder for yderligere udvidelse af samarbejdet mellem sygehus og kommune i løsning af komplekst sygeplejefaglige opgaver i kommunen nu og fremover, lød det i begrundelserne overfor Sundhedsudvalget i sidste uge. 

e-max.it: your social media marketing partner