HVALPSUND: Produktionsskolen Kongshøjgaard inviterer næste torsdag til åbent hus.

- Vi håber at se forældre og venner af nuværende elever, borgere i lokalområdet, forældre til kommende elever, samarbejdspartnere, vejledere og andre, der beskæftiger sig med unges uddannelse, hvor vi vil vise og fortælle mere om mulighederne i et forløb på Kongshøjgaard, siger forstander på Kongshøjgaard, Jens Chr. Pedersen.

Undervisning ved hjælp af praktisk arbejde
Kerneydelsen på produktionsskolen er undervisning ved hjælp af praktisk arbejde og produktion i et forpligtende arbejdsfællesskab. Vi søger at afklare og forberede de unge til uddannelse eller beskæftigelse ved hjælp af faglig, social og personlig udvikling. På Kongshøjgaard anvender vi 5 værksteder til dette, forklarer Jens Chr. Pedersen.

5 værksteder
I det Kreative Værksted udvikler de unge deres kreative evner og får afprøvet, om de kan omsætte ideer til konkrete produkter. Værkstedet modtager mange bestillinger udefra, både fra private og fra institutioner, der har lært at sætte pris på værkstedets kvalitetsarbejde. Senest har værkstedet fremstillet en del af inventaret til de vesthimmerlandske biblioteker.

I køkkenet fremstilles der mad til alle på skolen, der leveres skolemad til elever på Ullits skole og der undervises i de forskellige former for tilberedning af fødevarer. Hygiejne, kontrol med fødevaresikkerhed og rengøring er også en del af de daglige opgaver. Køkkenet er godkendt til 2 lærepladser inden for faget catering med speciale i smørrebrød – en 2-årig erhvervsuddannelse.

På det økologiske landbrug kan man få afklaret, om man vil videre inden for denne branche. Man skal kunne tage malkevagter tidligt om morgenen og i weekender. Man skal kunne arbejde tålmodigt med dyr, og man skal kunne deltage i arbejdet i marken. Dyreholdet består af malkekvæg, får og heste.

Autoværkstedet udfører alle opgaver inden for reparation og servicering af biler og af skolens landbrugsmaskiner. Eleverne deltager i opgaver med serviceeftersyn, klargøring til syn, udmåling med computer, dækskift og mange andre reparationsopgaver. Værkstedet er godkendt til 1 læreplads som personvognsmekaniker og 1 læreplads som materielmekaniker.

Senest har Kongshøjgaard genåbnet metalværkstedet med Klaus Poulsen som værkstedsleder. Begrundelsen for at genåbne værkstedet er, at der er gode muligheder for lærepladser inden for håndværk- og byggefagene.  Klaus er uddannet maskinarbejder og vil på værkstedet sætte fokus på elevernes praktiske håndelag og deres engagement i arbejdet. Samtidig vil der være fagligt teori integreret i det daglige arbejde, så eleverne bliver bedre rustet til at starte på en erhvervsuddannelse.

Flotte resultater
2016 sluttede med ca. 46 årselever fordelt på næsten 100 deltagere, hvoraf knap 60 % kom videre i kompetencegivende uddannelser, herunder EGU, eller i beskæftigelse. Ca. 30 % kom i nye planlagte, forberedende forløb. Derfor er det med god samvittighed, at Kongshøjgaard kalder sig selv for uddannelsen til unge med kloge hænder.

Skolen har forskellige muligheder for almen undervisning i dansk og matematik, hvilket eleverne også bliver screenet i af skolens egen talepædagog, Lars Borg, der netop har afsluttet diplomuddannelsen i Logopædi. Yderligere har Lars erhvervet certificering til at udarbejde faglig udredning i faget dansk, hvilken giver en rigtig god beskrivelse af deltagerens udfordringer og giver forslag til undervisningsmetoder, der imødekommer disse udfordringer. Screeninger og faglig udredning giver baggrund for at kunne vurdere elevernes individuelle behov for støtte, hjælpemidler eller andre indsatser.

Efter indførelsen af karakterkravet 2 i dansk og matematik for at starte på en erhvervsuddannelse, har Kongshøjgaard etableret et samarbejde med 10. klassecenteret i Aars. Herfra køber skolen 2 undervisere i fagene dansk og matematik, og de deltagende elever får mulighed for folkeskolens afgangsprøver på enten 9. eller 10. klasses niveau for derigennem at opnå de nødvendige karakterer.

Styrker EGU indsatsen
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttede Vesthimmerlands Kommune at styrke indsatsen vedrørende erhvervsgrunduddannelsen. Det er en 2-årig uddannelse, der består af 1 ½ års praktik med overenskomstmæssig løn og mindst 20 ugers kursusforløb med skoleydelse.  Kommunen ønsker 20 nye forløb etableret årligt, udover de forløb, der bliver etableret i henhold til eksisterende aftale mellem kommunen, Kongshøjgaard og Næsbyhus Produktionsskole. Samarbejdsaftalen om de 20 nye forløb er indgået med Produktionsskolen Kongshøjgaard.

Vejleder på sidelinjen
Derfor har Kongshøjgaard ansat Malene Hosbond som ny EGU-vejleder på fuld tid. Malene kommer fra en stilling hos UU-Vesthimmerland og har dermed en god baggrund for at kunne planlægge forløbene og vejlede elever og virksomheder gennem hele forløbet. For virksomhederne er det en stor fordel at have en vejleder på sidelinjen gennem hele forløbet og for eleven er det betryggende, at det er den samme person, der under uddannelsen sikrer, at eleven når frem til de aftalte mål. Mange EGU-elever har vist sig at få arbejde i virksomheden efterfølgende, netop fordi der er mulighed for at skræddersy elevens kompetencer til netop praktikværtens virksomhed. Andre EGU-elever vælger at skifte til en tilsvarende erhvervsuddannelse, fordi kursusforløbene tilrettelægges således, at de åbner mulighed for dette. Skulle man efter endt uddannelse stå uden beskæftigelse er man dagpenge-berettiget. For virksomhederne er der en bonus på kr. 40.000, når eleven har gennemført hele praktikforløbet. Kongshøjgaard har i øjeblikket 8 forløb i gang og 3 nye under udarbejdelse.

Afklaringen frem mod EGU, andre uddannelser eller beskæftigelse foregår som nævnt på skolens 5 værksteder, der ledes af fuldtidsansatte faglærte medarbejdere og gennem den almene undervisning. Men også praktik anvendes i videst muligt omfang. Der etableres praktikforløb inden for mange forskellige brancher når en elev på skolen har udvist den nødvendige mødestabilitet og det krævede engagement for at kunne gennemføre et vellykket praktikforløb.

Når en deltager opfylder kravene for at kunne starte på en erhvervsuddannelse, kan produktionsskolen tilbyde et kombinationsforløb. Her kan eleven afprøve op til 5 ugers grundforløb på bl.a. en landbrugsskole, erhvervsskole eller SOSU og dermed bliver afklaret om evnerne og motivationen er til stede.

-Vi glæder os til at vise skolen frem og fortælle mere om paletten af muligheder på Kongshøjgaard, der kan bruges til at afklare og målrette vejen til uddannelse og job til unge med de kloge hænder, siger forstander Jens Chr. Pedersen.

 


e-max.it: your social media marketing partner