VESTHIMMERLAND: Nu hvor det nye Rådhus og administrationsbygning i Aars om få måneder står klar til indflytning har Økonomiudvalget bedt den kommunale direktion om at komme med forslag til en eventuel justering af den fysiske placering af medarbejderne i de øvrige administrationsbygninger i Løgstør, Farsø og Aalestrup.

Baggrunden er blandt andet udflytningen af medarbejdere fra administrationsbygningen i Løgstør og tilflytningen til administrationsbygningen i Farsø primært fra Sundhedscenteret i Farsø. 

På Økonomiudvalgets temamøde i sidste måned blev det præsenteret for en række forevisninger og præsentationer til kommentering. På baggrund heraf og med økonomiudvalgets tilkendegivelser har direktionen udarbejdet et forslag. 

Ud over de 4 administrationsbygninger(inklusiv Rådhuset i Aars) har følgende lokaliteter og forhold indgået i direktionens forslag: Posthuset i Farsø, Placeringen af Vesthimmerlands Vand A/S, Biblioteket i Løgstør og Knabergården i Aalestrup 

Aars og Aalestrup forbliver uændrede
Direktionen foreslår følgende: 

Den fysiske placering af medarbejderne i administrationsbygningen i Aars forbliver uændret – med undtagelse af de allerede påtænkte flytninger af medarbejdere fra Jobcenteret til Borgmestersekretariatet, og at Børne- og Arbejdsmarkedsdirektørens kontor flyttes til Borgmestergangen i det nye Rådhus.

Den fysiske placering af medarbejderne i administrationsbygningen i Aalestrup forbliver uændret. Mødefaciliteterne i Knabergården kan inddrages efter behov, idet det til tider kan være problematisk med mødefaciliteter i administrationsbygningen i Aalestrup.

Rokeringer i Farsø og Løgstør
Den fysiske placering af medarbejderne i administrationsbygningen i Farsø ændres ved, at Vesthimmerlands Vand A/S opsiges i det nuværende lejemål og tilbydes Politiets lokaler i administrationsbygningen i Løgstør, at Drift- og Anlæg i Farsø flytter til Vesthimmerlands Vand A/S’ nuværende lejemål i Farsø, og at den del af Kultur- og Sundhedsforvaltningen der har fysisk placering i byrådssalen og tilstødende mødelokaler flytter sammen med den øvrige forvaltning i Farsø.

Vesthimmerlands Vand til Løgstør
Den fysiske placering af medarbejderne i administrationsbygning i Løgstør ændres ved, at Vesthimmerlands Vand A/S flytter (tilbydes at flytte) ind i Politiets tidl. lokaler, at der etableres toiletfaciliteter i stueetagen for borgere, eksempelvis i rummet uden for byrådssalen, at der frigøres 2 lokaler på 1. sal til udvalgsmøder og mødelokale, hvor disse medarbejdere flyttes til lokalerne på 2. sal, og at borgerservicemedarbejdere flyttes til biblioteket, hvorfra borgerbetjeningen skal ske fremover.

Posthus til Farsø Skoles disposition
Posthuset i Farsø foreslås anvendt af Farsø skole med delvis medfinansiering fra skolens side til renovering. Renoveringens omfang og finansiering fastlægges i forhold til påtænkt anvendelse. 

Placeringen af Vesthimmerlands Vand A/S i administrationsbygningen i Løgstør tilbydes. Såfremt Vesthimmerlands Vand A/S ikke ønsker dette undersøges mulighederne for at biblioteket i Løgstør kan benytte lokalerne. 

Knabergården i Aalestrup påtænkes anvendt i større udstrækning, hvorfor der i første omgang sættes fokus på anvendelse til møder primært fra medarbejderne i administrationsbygningen i Aalestrup. 

På Økonomiudvalgets møde den 19. april blev direktionens forslag taget til efterretning og der arbejdes nu videre med forslaget.  

Med hensyn til Vesthimmerlands Vand A/S’ lejemål i administrationsbygningen i Farsø opsiges det med frafraflytning senest til udgangen af april 2018. På det tidspunkt kan en eventuel administrativ sammenlægning med Renovest i Oudrup være på plads. 

Selvom købet af Posthuset på Stationsvej var tiltænkt en eventuel flytning af biblioteket i Farsø fra administrationsbygningen, så er det ikke lige hvad der lagt op. I stedet tilbydes det tidligere Posthus til Farsø Skole, der har brug for mere plads.

e-max.it: your social media marketing partner