FARSØ: Et tiltag er netop sat i søen på Farsø Skole. De ordblinde elever på skolen inviteres til månedligt fælles cafémøde.

Cafémøderne er et af resultaterne af et intensivt arbejde gennem længere tid med ordblindeproblematikker. Et andet resultat er en ordblindepolitik, som der netop nu lægges sidste hånd på.

Cafémøderne er et samlingssted, hvor eleverne møder andre i "samme båd" - formålet er at skabe en fællesskabsfølelse, som giver eleverne et fagligt og socialt løft. Caféen skal være et sted, hvor skolen sætter fokus på elevernes styrker, giver mulighed for at dele smarte tricks og hvor der kan gives informationer om nye IT-hjælpemidler, apps og andre ting, som kan lette skolegangen for ordblinde elever.

En elev fra 8. årgang udtaler, at han håber cafémøderne kan give et sammenhold, de ordblinde elever imellem, og give dem et forum hvor de mere erfarne brugere af IT-hjælpemidlerne kan hjælpe de yngre eller mindre erfarne elever. Desuden synes han, at det er rart, at vide, at man ikke er alene om at være ordblind.

Skolen efterlyser tidligere elever eller andre personer, som er ordblinde, og som har lyst til at komme på besøg til et cafe-møde og for eksempel snakke med eleverne om hvordan de selv er kommet gennem uddannelsessystemet. Henvendelser fra personer, som kan bidrage med andet indenfor ordblindeområdet, er også meget velkomne.

e-max.it: your social media marketing partner