VESTHIMMERLAND: På LO-Vesthimmerlands repræsentantskabsmøde i torsdags blev Karl John Pedersen, Farsø, som er faglig medarbejder i Metal Himmerland, nyvalgt til kassererposten.

Her afløser han Carsten Nielsen, Løgstør, der nu er ansat på Metalskolen i Jørlunde.

Nana Sahl, Farsø (HK) blev genvalgt til LO Vesthimmerlands bestyrelse.

Lene Haugbølle, 3F Midtfjord, Aars, blev valgt til næstformand i stedet for A-kasseleder Brian Bertelsen, 3F Midtfjord, Gedsted, der ikke ønskede at fortsætte. Det samme var tilfældet med Anette Thorsen, FOA, Aars, og Ib Johansen,3F MIdtfjord, Løgstør. De afløses af Susanne Andersen, FOA, Aars, og Arne Jensen, 3F Midtfjord, Aars.

Advarer mod dårligt omdømme
I sin beretning advarede formanden for LO-Vesthimmerland, Mikael Toft, Aars, mod at Vesthimmerlands Kommune får et dårligt omdømme.

Nogle påstår, at dårlig er omtale er bedre end ingen omtale. Det mener jeg nu ikke er tilfældet for Vesthimmerlands Kommune, som de seneste måneder er blevet kendt langt uden for kommunens grænser. Gang på gang har eksperter hævdet, at ikke alt er foregået efter bogen endsige den danske lovgivning, sagde formanden for LO sektion Vesthimmerland, Mikael Toft.

Hvorvidt eksperterne har ret, skal jeg ikke dømme om. Men det er en kendsgerning, at Vesthimmerlands kommune har fået en hel del dårlig reklame, og det er en skam, for vi har en god kommune, hvor der sker mange positive ting, fortsatte LO-sektionens formand.

Se hellere til venstre end højre, opfordrede formanden. Mikael Toft understregede, at LO-sektionen ser frem en forandring i forbindelse med kommunevalget i november.

Vi vil frem til valgdagen gøre vort til, at vælgerne ser mere til venstre end højre ud fra vor strategi om velfærd for alle, betonede Mikael Toft. Derfor er vi også godt tilfreds med den store tilslutning til LO-sektionens demonstration foran Aars Rådhus mod regeringens servicebesparelser. LO-indsatsen landet over var medvirkende til, at serviceforringelsen på landsplan blev sænket fra 2,4 milliarder kr. til 500 millioner.

Formanden redegjorde for LO-Vesthimmerlands repræsentation og samarbejde i forskellige udvalg – ikke mindst på det arbejdsmarkedspolitiske område. Som led i det FremKom-projektet er det nordjyske arbejdsmarked analyseret, og det forudses, at Vesthimmerland samlet set får uændret beskæftigelse.

I Vesthimmerland ventes en forøgelse på 440 personer frem til år 2020 indenfor fødevaresektoren. Inden for handel og forretningsservice styrkes antallet af beskæftigede efter prognosen med cirka 160 personer, mens der på bygge- og anlægsområdet ventes et fald på cirka 180 personer, oplyste Mikael Toft.

Bedre erhvervsudvikling bør bakkes op af alle
Rapportens konklusioner blev fremlagt på Erhvervsskolerne i Aars.

Der var dog et stort minus ved præsentationen, nemlig at ingen af kommunens arbejdsgivere var repræsenteret på mødet, sagde Mikael Toft. Han opfordrede til, at der sluttes op bag tiltagene for bedre erhvervsmæssig udvikling. Det lokale Arbejdsmarkedsråd mødes to gange om året, LO`s forslag om at hæve mødefrekvensen med to møder faldt ikke i god jord.

Formanden fremhævede også vellykkede in initiativer, herunder ikke mindst et dialogmøde med fire læger, Vesthimmerlands Jobcenter, lederen fra sygedagpengeområdet og en koordinator. 

Sagsbehandlerne hos fagforeningerne oplever gang på gang, at medlemmerne mister retten til sygedagpenge, fordi en lægeattest/lægeerklæring, som kommunen har bedt om, indeholder et eller to forkerte ord i forhold til reglerne om sygedagpenge og reglerne for forlængelse af sygedagpenge, pointerede Mikael Toft.

LO-sektionens formand kunne også berette om succes, da LO og de tilsluttede forbund deltog i den netop afholdte forårsmesse i Løgstør.

 

I forbindelse med formandens beretning var der diskussion, hvoraf fremgik, at Socialdemokraterne og SF bakker op bag formandens ønske om en kursændring efter kommunevalget i november.

e-max.it: your social media marketing partner