VESTHIMMERLAND: Med aftalen om finansloven for 2017 blev der sat 300 mio. kr. af til en ny særtilskudspulje for kommuner med vanskelige økonomiske vilkår.

24 kommuner er tildelt tilskud fra puljen for 2017, og tildelingen er sket til kommuner med et lavt beskatningsgrundlag og særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer.

Vesthimmerlands Kommune er tildelt 11,5 mio. kr. i 2017 fra puljen.

 Der er ikke med tildelingen af tilskuddet anført særlige vilkår for anvendelse af midlerne, men det vil kommunens Økonomiudvalg og Byrådet fastsætte.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner