FARSØ: Den Jyske Sparekasse med afdeling i Farsø gik ind i 2016 med forventning om at komme endnu mere styrket ud af 2016 end 2015.

Forventningerne er mere end indfriet. Resultatet før skat for 2016 er et overskud på 70 mio. kr., hvilket er ca. 20 mio. kr. bedre end sparekassens forventninger til året og 37 mio. kr. bedre end resultatet i 2015. Den primære indtjening udgør 234 mio. kr., og det er 11 mio. kr. bedre end forventet, og samtidig også 11 mio. kr. bedre end sparekassen realiserede i 2015.

-I et lavrentemiljø mener vi, at disse resultater er tilfredsstillende, udtaler adm. direktør Claus E. Petersen fra Den Jyske Sparekasses hovedsæde i Grindsted.

Forbedret kapitalprocent
Den Jyske Sparekasse har i 2016 frasolgt sektoraktier og den 1. januar 2017 frasolgt driftsenheden i Salling samt filialen i Aalborg. Adm. direktør Claus E. Petersen forklarer, at tiltagene var nødvendige, men også at de har haft den ønskede effekt på kapitalprocenten. Kombineret med det positive årsresultat har det medført, at kapitalprocenten ved indgangen til 2017 udgjorde 16,9 % mod 14,7 % ved indgangen til 2016.

Både hvad angår sparekassens kapitalprocent og resultatet før skat, skal man helt tilbage til 2007 for at se bedre tal.

Lysere udsigter for landbruget trods nedskrivninger
-Landbrugets store produktionsgrene har haft et turbulent 2016, og det sætter igen sine spor i sparekassens regnskab. Over 75 % af vores samlede nedskrivninger på 238 mio. kr. i 2016 vedrører landbrug. Derfor er det godt for landmændene og for Den Jyske Sparekasse, at afslutningen af 2016 var positiv, og at prognoserne for 2017 peger i den rigtige retning, fastslår Claus E. Petersen.

Forventninger til 2017
-Vi arbejder målbevidst på at samle styrke til at blive omdannet til aktieselskab med efterfølgende børsnotering. Den positive udvikling giver os en realistisk forventning om at kunne børsnotere Den Jyske Sparekasse i løbet af 2019, så garanternes indskud kan blive ombyttet til omsættelige aktier.

For at styrke den positive udvikling hen imod målet om en kommende børsnotering vil vi i 2017 arbejde videre med at konsolidere Den Jyske Sparekasse. Primært ved at holde fast og gerne styrke den tilfredsstillende udvikling i tallene på bundlinjen, vi har set de sidste 2 år. Men også ved indtil videre ikke at udbetale renter af garantkapitalen, afslutter Claus E. Petersen.

e-max.it: your social media marketing partner