VESTHIMMERLAND: Når Økonomiudvalget i Vesthimmerlands kommune har sit næste møde her i starten af februar så håber man at man kan nå til enighed med Aars Boligforenings projekt for foreløbigt 24 boliger på den såkaldte Morten Nielsen grund.

Selvom lokalplan, tegninger og projektering er på plads, så er prisen for høj er den overvejende holdning i Økonomiudvalget. Den skal sættes ned med ca. 10%.

Grunden til at Økonomiudvalget blander sig i projektets pris og den leje som lejerne kommer til at betale, er at kommunen medfinansierer den i form af grundkapitalindskud som er et engangsbeløb, men også boligsikring til lejerne, som er en løbende udgift i al fremtid.

Aars Boligforenings forretningsfører Jens Damgaard var inviteret med på seneste Økonomiudvalgsmøde for at få uddybet Økonomiudvalgets holdning, og blev altså sendt hjem for at knibe lidt på tallene i projektet og komme med et nyt forslag på næste møde.

Formand for Økonomiudvalget, borgmester Knud Kristensen (C) var sendt uden for døren da punktet blev drøftet med Aars Boligforening – og det vil han også være når Aars Boligforening vender tilbage til Økonomiudvalget. Årsagen er at Knud Kristensen er ejer af Morten Nielsen grunden og derfor er erklæret inhabil. Derfor var det næstformand i Økonomiudvalget, viceborgmester Per Bach Laursen(V) der blev sat til at lede punktet. 

Når man til enighed og godkendelse på næste Økonomiudvalgsmøde, kan projekteringen af de 24 boliger på Morten Nielsen grunden fortsætte. 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner