Af: Niels Krebs Hansen og Signe Nøhr, Byrådsmedlemmer for De Konservative i Vesthimmerlands Kommune

Vester Hornum er et godt bud på næste landsby, hvor vi prioriterer 3 millioner til områdefornyelse. Halvdelen af vores borgere i Vesthimmerland bor i landsbyer, og den konservative gruppe ønsker, at vi fortsætter med at prioritere penge til byfornyelse i vores mindre bysamfund. Det er til glæde for hele bosætningen i Vesthimmerland.

Under budgetforhandlingerne for 2020, blev der afsat 3 millioner til et områdefornyelsesprojekt i Hvalpsund. En sådan proces strækker sig over en længere periode og er groft sagt inddelt i to faser - en programfase og en gennemførelsesfase.

Inden længe skal Byrådet godkende det byfornyelsesprogram, som borgerne i Hvalpsund har valgt at prioritere.

Før Hvalpsund er der lavet område fornyelser i Gedsted, Hornum og Ranum.

Den største by efter Hvalpsund er netop Vester Hornum, som med sine ca. 550 borgere er den niende største by i Vesthimmerland.

Formålet er at igangsætte en positiv udvikling, der gør det endnu mere attraktivt at bosætte sig og leve i Vester Hornum og omegn. I samarbejde med kommunen skal borgerne involveres, så byens udfordringer og potentialer bliver afdækket og samtidig skal der tages stilling til hvilke fysiske tiltag, der kan understøtte og styrke byens udvikling.

e-max.it: your social media marketing partner