Af: Theresa Berg Andersen, Byrådsmedlem og Folketingskandidat for SF

30 borgmestre har sammen med Landdistrikternes Fællesråd forslået at der nedsættes en kommission efter Folketingsvalget, som skal se på hvordan det kommunale udligningssystem skal udformes. Altså tildelingsmodellen til kommunernes økonomi.  

Danmark har brug for et nyt og fair udligningssystem, der lever op til sit formål. Det må ikke være postnummeret, der afgør, hvor god eller dårlig velfærd borgerne bliver tilbudt, og hvor høj eller lav en kommunal skatteprocent der opkræves. 

Forskellene skal i stedet være udtryk for lokale politiske prioriteringer - sådan er det desværre ikke i dag! 

Antallet af ældre borgere stiger i kommunerne og det nytter ikke at kommunerne ikke har råd til at levere den kvalitet, pleje og omsorg som er nødvendigt. Fordi pengene ikke følger med.  

Vi skal arbejde for at pengene følger den demografiske udfordring. Stigninger i kommunernes udgifter alene på ældreområdet og frem til 2024 viser at der alene i Vesthimmerlands kommune vil være en stigning på 15,8%. 

På ældreområdet skal pengene følge befolkningsudviklingen i de enkelte kommuner og det betyder, at de kommuner landet over, der oplever de største stigninger i antallet af ældre får tilsvarende flere penge, end de kommuner, som oplever en mindre stigning i antallet af ældre.  

Herudover vil SF sikre, at kommunerne får økonomisk dækning for det stigende antal ældre og små børn i de kommende år. 

På børneområdet vil SF bruge pengene på at garantere minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer.  

Og på ældreområdet skal pengene gå til en værdig pleje….Vel at mærke, når vi skal diskuteret hvad værdighed egentlig er.

 

e-max.it: your social media marketing partner