Af: Henrik Dalgaard (K), Gruppeformand for De Konservative, Ndr. Borremosevej 10, Aars

Borgmesteren(Per Bach Laursen (V) – red.)holdte Grundlovsdag en tale om ægte demokrati og mindretals beskyttelse, men nu ved vi, at det var tomme ord, som ikke passer til hans politiske ageren. 

Det oplevede den konservative byrådsgruppe på det seneste byrådsmøde, hvor vi fik demokratiets sande jeg at føle. Konstitueringsgruppen har nu helt uhørt valgt, at alle høringssvar og indsigelser, der er på Teknik- og Miljøudvalgets område, alene skal vurderes af Kirsten Moesgaard og Uffe Bro. Som lægmænd i et udvalg er vi nu kun ren statister, da beslutningskompetencen om indsigelserne eller høringssvars relevans, alene hviler på formanden og næstformanden til at vurdere. Man begrunder det med, at sagsbehandlingen bliver mere smidig. Samtidig forsøger formand Uffe Bro, at sammenligne beslutningen med, at man i et enkelt tilfælde i sidste periode valgte at lade en beslutning gå uden om udvalget, da Banedanmark afgav et høringssvar der sagde. Vi har ingen bemærkninger til projektet. 

Ja tak for kaffe! Jeg tror nu, at borgerne er mere trygge ved at vide, at alle der er valgt på demokratisk vis i et byråd eller udvalg, har mulighed for at give sin mening til kende, inden beslutningen tages. 

Vi har forsøgt at mødes med konstitueringsgruppen om en løsning, som kunne indebære, at den indstilling som formand/næstformand har, bliver sendt ud til udvalget, hvor vi så derefter har 48 timer til at svare tilbage, om vi er enige, eller om vi ønsker sagen drøftet på næstkommende møde.  

Men heller ikke dette kunne imødekommes, da Uffe Bro sagde, at der sagtens kunne gå 14 dage før at han åbnede sin mailboks. Så nu sidder vi bare og venter på, at øvrige udvalg følger med, så hele det system vi har i dansk forvaltningspraksis, bliver håndteret af en formand og næstformand i et udvalg. 

Samtidig virker det jo på grænsen til komisk, at Venstres formand for det nye udvalg om borgerindragelse støttede denne form for demokrati. Måske er udvalget nedsat som ren skalkeskjul.  

Vi er så uforstående over for det, jeg vil betegne som en “syg” praksis. Men lige nu er det bare vigtig at gøre borgerne opmærksom på, at vi ser ikke høringssvar og indsigelser, før beslutningerne er taget. Vi kunne også overveje at begære alle sager i byrådet for at sikre, at borgerne reelt føler, de bliver hørt. Det bliver drastisk, men hellere det og så borgernes indspark, høringer eller indsigelser bliver vurderet af flere end Uffe Bro og Kirsten Moesgaard.

 

e-max.it: your social media marketing partner