Af: Peter Rasmussen
Formand og byrådskandidat for Dansk folkeparti i Vesthimmerland
Foulumvej 42, Farsø

Hvad man havde håbet på var en aprilsnar, viste sig desværre at være den skinbarlige sandhed.Den 1. april 2017 tiltrådte den nye direktør for skole – og dagtilbud i Vesthimmerland.

Den nye mand på posten, Anders Norup, som er blevet præsenteret som en erfaren mand på området med 21 år som skoleleder og erfaren lokal politikker i Rebild, hvor han bl.a. har siddet som formand for Børne - og ungeudvalget(BU) frem til hans ansættelse i Vesthimmerland, hvor han trådte ud af BU udvalget i Rebild, men fortsat er en del af Rebild Byråd og har to fra hans egen liste siddende i BU udvalget.

Er han så neutral nok til at forholde sig upartisk i hans ageren som direktør i Vesthimmerland? Og kan hans tavshedspligt i begge lejre overholdes, i takt med at han har to kasketter?
Vesthimmerland og Rebild har meget naturligt et samarbejde på flere områder, bl.a. på skoleområdet hvor der selvfølgelig er nogle mellemregninger begge veje.

Som direktør på området i Vesthimmerland har han det overordnende ansvar for økonomien på skoleområdet, og det samme har han jo som byrådsmedlem i Rebild kommune. Er det optimalt?

Peter Rasmussen
Formand og byrådskandidat for Dansk folkeparti i Vesthimmerland
Foulumvej 42, Farsø

e-max.it: your social media marketing partner