Af: Kirsten Moesgaard (C)
Byrådsmedlem 
Medlem af økonomiudvalget

Der har igennem nogen tid været udtalt kritik af den måde, hvorpå Vesthimmerlands Kommune har håndteret udbud af entreprenøropgaver. 

Den kritik har Byrådet nu handlet konkret og konstruktivt på.  

I byrådsmødet i sidste uge blev der på denne baggrund vedtaget en politik inden for området. Politikken arbejder med principperne ligebehandling, saglighed og gennemsigtighed.  

Formålet med regelsættet er også at give medarbejdere i forvaltningen et godt redskab til at tilrettelægge arbejdet, når der skal udføres arbejder for kommunens regning. 

 

Formålet er således ikke at genere eller udelukke nogen fra at udføre håndværkerarbejder for kommunen.  Tværtimod. Et af hovedformålene er at sikre, at kommunen får den bedste ydelse til den laveste pris.

e-max.it: your social media marketing partner