Af: Kim Arvedlund
Solbakken 41, Aars 

Først og fremmest vil jeg gerne rose tillidsrepræsentant Susanne Kristensen for hendes modige læserbrev i Aars Avis 29.03.17, hvor hun retter opmærksomhed mod de vilkår man byder de svageste borger og kommunens egne ansatte. Atter engang forsøger man at snige besparelser ind af bagdøren. Ligesom ved sidste besparelsesrunde, som man blot kaldte ’automatisk regulering’, var der heller ingen informationer at hente. Selv den kommunale og- private hjemmepleje havde fået mundkurv på. At Palle Jensen forsøger at retfærdiggøre, at regningen for robotstøvsugere sendes til den svage borger, med en latterlig fortælling om hvornår ting var moderne, er efter min mening på børnehave-niveau.  Det beviser med al tydelighed, at også Sundhedsafdelingen i kommunen har en inkompetent ledelse, både på politisk og- embedsmandsplan. Et Sundhedsudvalg som opfører sig som de tre aber, når man retter kritisk henvendelse om sagsbehandling, hjælpemidler og nedskæringer, er i min optik ikke godt nok. 

 

Ifølge Serviceloven skal alle borgere visiteres individuelt, og hjælpen skal tilpasses borgerens behov i forhold til sygdom, alderdom eller der hvor denne er i livet, ligeledes skal fremtiden tages med i betragtningerne. Denne praksis er ikke-eksisterende i Vesthimmerlands kommune. Her får man ikke ’afslag’ på hjælp, men man nægtes hjælpen – med groteske skrivebordsafgørelser og forudbestemmelser, hvor oplysninger fra tredjepart (læge, sygehus, organisationer m.v.) ikke bliver taget alvorligt. Har man kun sin egen dagsorden? Er det også en skjult besparelse, at man ikke behandler folk efter lovgivningen?

En ulden agenda er nu ikke noget nyt for Vesthimmerlands kommune, hvilket borgmesterens salg af bl.a. byggegrunde til Aars Boligforening jf. Den ’mørklagte’ sag om byggegrund i Farsø, er et eksempel. Er der måske en årsag til de urimeligt høje huslejer og indskud på nybyggeri i Aars? At embedsmænd heller ikke har styr på licitationsloven, således at borgmesteren og venner af byrådet fra Det Kammeratlige Folkeparti (C) har fået tilkendt ulovlige byggeopgaver, må sætte tanker i gang om en snarlig udskiftning.  Jeg vil i hvert fald gerne opfodre til, at man kigger længere nede på valglisterne det kommende efterår, så vi kan få fornyede kræfter i kommunen.  

e-max.it: your social media marketing partner